Del två i vår serie med fem myter om abort.

Myten att abort är säkrare än att föda barn har trummats ut så mycket, att till och med vissa abortkritiker har börjat tro på det. Uttalandet bygger enligt Dr Brent Boles på en enda amerikansk studie som publicerades 2012, och som påstod att abort är 14 gånger säkrare än att föda barn. Den kända domaren Ruth Bader Ginsburg (avliden 2020), hänvisade till denna undersökning när hon i Högsta domstolen röstade mot ett lagförslag om större säkerhetskrav på abortkliniker.

Det finns dock allvarliga problem med studien, vilka prolife-organisationen Live Action listat:

  • Studien har förlitat sig på siffror från Folkhälsomyndigheten CDC (Center for Disease Control), samt från det abortförespråkande Guttmacherinstitutet. Men medan rapportering av dödsfall i samband med graviditet och förlossning är obligatorisk i USA, är rapportering av abortrelaterade dödsfall frivillig. Det kan dessutom förekomma att abortrelaterade dödsfall felaktigt rapporteras i gruppen dödsfall av graviditet och förlossning.
  • Rapportering om abortrelaterade dödsfall från de mest abortliberala delstaterna Kalifornien, Maryland och New Hampshire saknas. Dessutom saknas rapportering från storstäderna Washington DC och New York City, vilka har höga aborttal.
  • I studien har man inkluderat hemförlossningar men inte hemaborter, trots att båda är förknippade med högre risker än när de sker på klinik.
  • Man har inte beaktat kvinnors aborthistorik. Ju fler aborter en kvinna genomgått, desto mer ökar risken för komplikationer vid framtida graviditet, men man vet inte huruvida en tidigare abort kan ha varit orsaken till ett dödsfall som skett i samband med senare graviditet eller förlossning.
  • CDC registrerar mödradödlighet fram till ett år efter förlossning. Om en kvinna dött i en bilolycka inom ett år efter förlossning kan hon finnas i statistiken på mödradödlighet. Vid abortrelaterade dödsfall görs tvärtom, dvs dödsorsaken kan registreras som exempelvis förblödning eller sepsis, trots att det var aborten som var grundorsaken.
  • Författarna till studien är tydligt abortförespråkande och således inte helt opartiska.
  • Kvinnor som fått missfall eller som fött dödfött barn är exkluderade från studien trots att de själva överlevt.

Enligt en gemensam nordisk rapport från 2017 saknas abort oftast från dödsattester, vilket betyder att dödsfall av abort är underrapporterade även här. När man i en finländsk studie kopplade olika register mot varandra fann man att abort var förknippat med sex gånger högre självmordstal än bland kvinnor som fött barn, och tre gånger högre än generellt bland befolkningen. Dödsfall av andra orsaker som exempelvis olyckor och våldsbrott var fyra gånger vanligare bland kvinnor som gjort abort än bland kvinnor som fött barn. Andra studier, bland annat från Danmark och USA, har gett liknande resultat.

Studier från Sverige har visat att föräldraskap är en skyddsfaktor mot självmord bland både kvinnor och män i åldern 25–44 år. Studier från Australien och Japan har indikerat samma sak. Dock har ingen annan studie bekräftat att abort skulle vara 14 gånger säkrare än att föda barn. Den studien står fortsättningsvis ensam.

Brita Storlund
Magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi

Läs mer om abort här.