Den femte och sista delen i vår serie med myter om abort.

Abortpillret Mifeprex (RU-486, Mifepristone, Mifegyne) har till uppgift att blockera tillförseln av hormonet progesteron. Detta leder till att närings- och syretillförseln till barnet stryps, och följden blir att det ofödda barnet dör. Omkring 2007–2008 började man leka med tanken på att avbryta en oönskad påbörjad abort genom att övertrumfa abortpillret med att istället tillföra hormonet progesteron.

En abortläkare gjorde då en studie för att bevisa att det var ineffektivt och osäkert att stoppa en påbörjad abort med progesteron, men fick motsatt resultat. Studien avbröts eftersom vissa kvinnor behövde blodtransfusioner och operationer på grund av blödningar och andra komplikationer. Men komplikationerna skedde enligt Dr Brent Boles enbart bland kvinnorna i kontrollgruppen, vilka hade fått Mifeprex plus placebo. Ingen av kvinnorna i studien som fått abortpillret Mifeprex plus progesteron behövde blodtransfusioner eller operationer. Omkring 80 procent av kvinnorna som fått progesteron hade levande och friska barn vid utvärderingen av studien.

Den studien hade ganska få deltagare. Dock har prolife-organisationen Heartbeat International (HI) med programmet APR (Abortion Pill Reversal) hittills räddat över 3 000 barn från en påbörjad abort. Enligt dem lyckas det i upp till 68 procent av fallen att stoppa en påbörjad abort. Ju tidigare progesteronet tas desto bättre, men enligt HI finns det fall där de lyckats stoppa aborten när progesteronet tagits så sent som 72 timmar efter första abortpillret. Ingen ökning av andelen fosterskador har konstaterats, utan andelen ligger ungefär på samma nivå som generellt bland befolkningen.

Progesteron har enligt Dr Boles i årtionden använts inom mödravården för att hjälpa kvinnor som haft återkommande missfall, och för att förhindra för tidiga födslar, och har då inte ansetts vara ett riskfyllt preparat. Det används även vid behandling av klimakteriebesvär samt vid IVF (provrörsbefruktning). Vid IVF har progesteronet enligt 1177 till uppgift att hjälpa livmoderslemhinnan att ta emot embryot så att det kan fastna och börja växa. Progesteron beskylls vara riskfyllt endast när det anses kunna användas för att stoppa en påbörjad abort.

Brita Storlund
Magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi

Läs mer om abort här.