Det påstås ibland att abort i USA minskat under demokratiska presidentperioder, trots att det är det demokratiska partiet som står för den abortliberala politiken. Enligt Dr Brent Boles är det bara en del av sanningen. 

När abort legaliserades 1973 i USA ökade aborttalen, och toppen skedde under den Demokratiske presidenten Jimmy Carters presidentperiod. Efter den toppen började aborttalen sjunka under Ronald Reagans presidentperiod (som var Republikan) och har sedan dess sjunkit oavsett partitillhörighet hos presidenten. Anledningen till sjunkande aborttal anses dels vara ultraljudstekniken som började användas och som kunnat visa att fostret verkligen är en människa. Dessutom är det under samma tid som den amerikanska prolife-rörelsen vuxit sig stark och aktivt arbetat för att både opinionsbilda och erbjuda praktisk hjälp till gravida och nyblivna mammor. 

Det man legaliserar får man generellt mer och inte mindre av. När lagförslaget om fri abort lades fram 1971 hade Sverige omkring 16 000 aborter. Efter det fördubblades antalet aborter inom fem år, enligt Carin Stenström i DSM 2011. De senaste femton åren har aborttalen legat mellan ca 35 000 och 38 000 per år. Av de nordiska länderna är det Sverige som har den mest liberala abortlagstiftningen och även de högsta aborttalen. Polen har däremot gått åt motsatt håll. När de frigjort sig från kommunismen skärptes abortlagstiftningen och aborttalen sjönk dramatiskt (från 59 417 st år 1990, till 138 st år 2000).

Dr Boles avslutar med att understryka att allt som är lagligt inte är rätt: 

Bara för att något är lagligt gör det inte rätt. Slaveri var lagligt. Det var lagligt att vägra kvinnor rösträtt och endast låta män rösta. Barnarbete var lagligt. Segregation var lagligt. Det finns många saker som var lagliga men felaktiga. Och vi har rättat till dessa fel. Bara för att abort är lagligt gör det inte rätt. Och det gör det inte moraliskt rätt. 

https://www.liveaction.org/news/obgyn-brent-boles-debunks-abortion-safer-childbirth/ (50-65 min)

Läs mer om abort här.