Den nationella dagen för människolivets helighet infördes av president Ronald Reagan 1984. Han var stark förespråkare för prolife-frågor och valde 22 januari eftersom det är årsdagen sedan Högsta domstolen i rättsfallet Roe mot Wade upphävde restriktioner mot abort på delstatsnivå, så att fri abort infördes i hela USA.  Fortfarande förs diskussioner huruvida beslutet var i enlighet med den amerikanska konstitutionen eller inte.

Den ursprungliga deklarationen kan i sin helhet läsas på reaganlibrary.gov. Reagan har där bland annat skrivit under att den allra första av rättigheterna i självständighetsförklaringen är rätten till liv, och att det är en rättighet som ”tilldelats av vår Skapare till alla människor – vare sig unga eller gamla, svaga eller starka, friska eller handikappade.” Han beskriver i deklarationen abort som en tragedi av enorma dimensioner, och en sorglig kontrast till livets helighet. Han uttryckte också att hela mänskligheten blir fattigare om en viss grupp av människor fråntas sin värdighet, och jämförde med slaveriet.

Dagen har genom åren fortsatt att årligen uppmärksammas av vissa presidenter och ignorerats av andra. Båda presidenterna Bush uppmärksammade den, medan Clinton och Obama avstod.

President Trump har under sina fyra år liksom Reagan haft en stark prolife-agenda, och gjorde enligt Världen idag bland annat följande uttalanden inför 22 januari 2021:

– Varje mänskligt liv är en gåva till världen. Född eller ofödd, ung eller gammal, frisk eller sjuk, varje person är skapad till Guds heliga avbild.

– På den nationella dagen för människolivets helighet firar vi den mänskliga existensens under och förnyar vårt beslut att bygga en livets kultur där varje person oavsett ålder skyddas, värderas och uppskattas.

Den nationella dagen för människolivets helighet kunde gärna vidgas till att bli en internationell dag. Årligen sker omkring 40-50 miljoner aborter runtom i världen, vilket gör abort till den vanligaste dödsorsaken. Som jämförelse kan nämnas att 8,2 dödsfall skedde på grund av cancer under 2020, och närmare 2 miljoner dödsfall har skett på grund av Covid-19.

Läs mer om abort här.