Efter Norges Stortingsval står det klart att den rödgröna sidan kommer att bilda regering. Abortfrågan har varit en stor valfråga, och med regeringsbytet finns risken att abortgränsen kan komma att höjas.

Den rödgröna partierna vill ändra gränsen för fri abort från graviditetsvecka 12 till vecka 18, och dessutom ta bort nämnden som ska behandla kvinnans ansökan vid sena aborter. Den skulle istället ersättas av rådgivning. Socialistisk Venstre vill ha livsduglighetsbegrepp som abortgräns, vilket i praktiken skulle innebära graviditetsvecka 22. De har dock inte haft detta som vallöfte, utan menar att det får bli en förhandlingsfråga. Högern och Centern vill behålla nuvarande abortgräns. Kristelig Folkeparti är det enda parti som vill se en åtstramning och en betoning på det ofödda barnets rätt till liv. 

En undersökning bland enskilda stortingskandidater som gjordes av norska TV2 visar att 44,9 procent av dem som svarade vill behålla abortlagen som den är. 29,7 procent vill att den ska utökas till graviditetsvecka 18 medan 14,5 procent vill utöka den till vecka 22. Omkring 10,2 procent gav andra svar, medan endast 0,7 procent önskade strama åt abortlagen ytterligare.

Stortingskandidat Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius (Kristelig Folkeparti) säger i en intervju med vår norska systerorganisation Menneskeverd, att en höjning av abortgränsen är fel väg att gå med tanke på vad vi idag vet om fosterutvecklingen. Eftersom för tidigt födda barn numera kan överleva så tidigt som vecka 21-22 är det också fel att höja abortgränsen så att skillnaden mellan när ett barn kan aborteras och när det kan överleva efter för tidig födsel suddas ut. Lossius varnar speciellt för Arbeiderpartiet som under valrörelsen uttryckt att de också vill arbeta för att tvillingaborter ska bli tillåtna igen.

Samvetsfrihet för barnmorskor är lagstadgad i Norge. En undersökning som gjorts av norska barnmorskeförbundet (NSF/Norsk Sykepleierforbund) har visat att 48 procent av barnmorskorna uppger att de kommer att utnyttja rätten till samvetsfrihet om abortgränsen höjs till graviditetsvecka 22. Skulle den höjas till vecka 18 uppger 26 procent att de kommer att utnyttja reservationsrätten. Hittills har uppskattningsvis 3 procent av barnmorskorna i Norge samvetsfrihet vid abortingrepp. Av barnmorskeförbundets medlemmar har 75 procent uppgett att de vill att abortlagen ska förbli oförändrad.

Ordförande för barnmorskeförbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, vill inte heller se en höjning av abortgränsen. Redan nu har barnmorskor ett flertal gånger rapporterat om psykiskt påfrestande situationer där aborterade barn har överlevt upp till 90 minuter efteråt, och där sena aborter skett på grund av misstänkt fosterskada, men där det efteråt visat sig att barnen var friska. Måtte den nya regeringen lyssna till dessa röster. 

Brita Storlund
Kommunikatör

Läs mer om abort här, och om samvetsfrihet här.