Människovärde hälsar Linda Steen välkommen till organisationen som sakkunnig i abort och samvetsfrihet. Steen som redan är bekant för många i Sverige efter barnmorskemålen, är utbildad barnmorska och jobbar sedan fem år tillbaka med förlossnings- och BB-vård i Norge.

Som sjuksköterska hittade jag aldrig rätt i vården, men jag älskar att jobba som barnmorska! Att få stödja, guida och hjälpa före, under och efter en förlossning, är mitt i prick för mig. Jag älskar mitt jobb! säger Linda Steen.

Angående åren som de omtalade barnmorskemålen pågick, säger Steen att det var en spännande, overklig och skrämmande tid. Hon är tydlig med att grundläggande mänskliga rättigheter bör respekteras i en öppen demokrati. På en arbetsplats måste utrymme finnas för olika livssyn. Bland kollegorna i Norge möter Steen förståelse för behovet av samvetsfrihet i samband med aborter. För dem är det svårt att förstå varför Sverige hellre väljer att ge yrkesförbud istället för att organisera arbetet. 

Vi på Människovärde är så glada att Linda Steen nu kommer in som sakkunnig. Hennes erfarenhet, kunnande och energi kommer att vara värdefullt för organisationen, säger Cecilia K. Björfjell, verksamhetsansvarig på Människovärde.

Jag hoppas kunna bidra med engagemang, energi och en och annan ny tanke/infallsvinkel till organisationen, säger Linda Steen.

 

Kontakt:
brita.storlund@manniskovarde.se
018-12 93 00

Om Människovärde
Människovärde är en ideell förening som vill verka för en ökad respekt för människans unika och okränkbara värde, samt vara ett forum för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärdet. Människovärde arbetar utifrån tre grundläggande uppdrag: opinionsbildning, utbildning och rådgivning.