David Daleiden och Sandra Merritt är två amerikanska journalister som avslöjat illegal försäljning av aborterade barns kroppsdelar vid Planned Parenthoods abortkliniker. De blev själva åtalade för avlyssning eftersom de gjort hemliga filminspelningar. För detta riskerar de fängelse i upp till tio år om de blir dömda, trots att förfarandet är vanligt förekommande inom undersökande journalistik. 

Filmerna påstås också vara redigerade, trots att kriminaltekniska analytiker bekräftat att de är äkta. Daleiden beskylls för att ha agerat utifrån illvilja, men han menar att den största illviljan finns bland dem som för ekonomisk vinning kan skära ett hjärta ur en nyligen aborterad liten kropp. Barn som fötts levande efter abort har enligt Daleiden till och med dött i och med att deras organ plockats ut. 

Nya filmer har nyligen offentliggjorts där sex högt uppsatta tjänstemän inom Planned Parenthood under ed medger att försäljning faktiskt har förekommit.  Därför har Daleiden i sin tur stämt Planned Parenthood, tidigare demokratiska presidentkandidaten Kamala Harris, samt det nationella abortförbundet (National Abortion Federations), för att de åtalat honom på falska grunder för egen politisk vinning. Han anser att hans medborgerliga rättigheter kränkts. Han är den första journalisten någonsin som åtalats för avlyssning på grund av de hemliga inspelningarna. Han menar att åtalet mot honom i grund och botten beror på att hans motståndare till varje pris vill att innehållet i filmerna borde ha förblivit dolda för allmänheten.

Planned Parenthood har länge kunnat verka i det fördolda och trott sig sitta i orubbat bo. När de nu så tydligt har ertappats tar de enligt Daleiden i panik till det enda vapen de har, nämligen falska beskyllningar. 

Även om anklagelserna mot Daleiden och Merritt skulle vara juridiskt ogrundade är utgången oklar. Deras motpart är ekonomiskt och politiskt starka, med mäktiga vänner även inom domstolsväsendet. Hur det än går har Daleiden och Merritt sett till att sanningen kommer fram. Ingen kommer längre att kunna säga att de ingenting visste.

Läs mer om abort här.