2022-08-12

Nytt på BLOGGEN – Ordet är fritt men håll dina åsikter för dig själv

”No uterus – no say” (ingen livmoder – inget att säga till om) är en slogan som slentrianmässigt används för att tysta män i abortdebatten. Eller åtminstone prolife-män. Abortförespråkande män uppmanas så gott som aldrig hålla tyst. Men åsikts- och yttrandefriheten gäller oavsett könstillhörighet. Och vilken kvinnosyn förmedlar egentligen denna slogan? Är kvinnor så sköra att vi inte klarar avvikande åsikter? Och är vi verkligen bekväma med att aktivt försöka tysta meningsmotståndare?

Missa inte detta viktiga blogginlägg!

2022-08-05

Nytt på BLOGGEN – Ryktesspridning stoppar inte arbetet för livet

Vilseledande och rent osanna rykten om abortsituationen i USA har under sommaren spridits i västvärlden. Bland annat att läkare inte kommer att våga ge vård vid ektopiska graviditeter och missfall. Dock har delstater med abortförbud uttryckligen undantag för dessa situationer, och dessutom erkänner till och med abortjätten Planned Parenthood att ingrepp vid dessa tillstånd inte är abort. Under sommaren har också vandaliseringar och hot mot hjälpcenter för gravida och nyblivna mammor ökat, och en våldtagen 10-årig flickas abort verkar ha utnyttjats för ideologiska syften. Många har reagerat på att abortläkaren verkar ha kontaktat media samma dag som hon utförde aborten.

Missa inte detta viktiga blogginlägg!

2022-07-28

Nytt på MÄNNISKOVÄRDESPODDEN – 7. Men sena aborter behövs väl ifall barnet har en allvarlig diagnos eller fosterskada?

Fosterdiagnostik är i grunden positivt, men den utökade fosterdiagnostiken har idag blivit ett medel för utsortering av barn med kromosomavvikelser och andra fosterskador. Blivande föräldrar har i vissa fall känt sig pressade till abort av vården, i de fall det väntade barnet fått någon form av diagnos. Vi rockar sockorna varje år för att hylla olikheter, men i framtiden kommer vi kanske inte att ha någon att rocka sockorna för, eftersom majoriteten av ofödda barn med Downs syndrom aborteras.

Läs mer om vår podd och hitta alla avsnitt här!

2022-07-01

Nytt på BLOGGEN – Skrämselpropaganda i abortdebatten

I media sprids nu skrämselpropaganda om att kvinnor kommer att dö efter att rättsfallet ”Roe mot Wade” från 1973 hävts i USA. Man blandar felaktigt ihop abort med akuta ingrepp som krävs vid graviditetskomplikationer, trots att inget abortförbud motsätter sig dessa ingrepp. Läkare som är prolife utför rutinmässigt sådana ingrepp även i länder där abort är förbjudet, utan att det är varken tjänstefel eller lagbrott.

Missa inte detta blogginlägg där vi reder ut vad abort är och vad det inte är!

2022-06-30

DEBATTARTIKEL ang beslutet från Högsta domstolen i USA

I dag har vi tillsammans med fem andra organisationer en debattartikel i Dagen angående beslutet från Högsta domstolen i USA. Artikeln förklarar på ett bra sätt vad beslutet innebär. Missa inte denna artikel.

2022-06-28

INTERVJU i Sveriges Radio (Studio Ett)

Vår kommunikatör, Brita, deltog i en intervju på Sveriges Radio (Studio Ett) ang svenska reaktioner på beslutet från Högsta Domstolen i USA. I intervjun nämns lagförslag AB 2223 i Kalifornien och dödsfall i lagliga aborter. Källor med länkar till dessa uttalanden hittar du här!

Förslaget i delstaten Kalifornen som getts öknamnet ”Infanticide Bill” (barnamordsförslaget) har lett till stora protester av prolife-organisationer och vissa ändringar i texten har gjorts. Olika faktagranskare på liberala tidningar påstår att lagförslaget  AB 2223 inte öppnar upp för att låta barnet dö efter födseln. Dock får de massiv kritik av Dean Broyles, advokat och doktor i juridik, med över 20 års erfarenhet av att analysera lagtext inför olika lagförslag. Läs mer på vår blogg

2022-06-26

Nytt på MÄNNISKOVÄRDESPODDEN – 6. Men rätten till abort är väl grundläggande för kvinnors och mäns lika rättigheter?

Behövs fri abort för att säkerställa jämställdhet mellan kvinnor och män? De tidiga feministerna ansåg att abort var det ultimata utnyttjandet av kvinnor. Detta har också under senare tid visat sig vara verklighet. På abortkliniker i USA har det förekommit att personal skyddat förövarna istället för offren när hallickar kommit för att söka en eller flera aborter för minderåriga flickor. Hög förekomst av flickaborter har också fått allvarliga konsekvenser i främst Kina och Indien. Abort har blivit den mest effektiva metoden att utöva sexism som någonsin uppfunnits, då den rensar världen på mängder av oönskade kvinnor.

Läs mer om vår podd och hitta alla avsnitt här!

2022-06-23

Nytt nummer av TIDNINGEN MÄNNISKOVÄRDE ute nu

Ett nytt nummer av vår tidning Människovärde mejlades nyligen ut. Nu finns tidningen även upplagd på vår hemsida. Numret handlar bland annat om det som hänt i USA, distansaborter i Sverige och om att normaliseringen av abort skadar kvinnors samveten.

2022-06-17

Nytt på BLOGGEN – Abortaktivister hot mot demokratin i USA

I detta blogginlägg skriver vi om trakasserier och hot mot domare, kyrkor och graviditetscenter som avlöst varandra i USA sedan ett utkast till beslut läckte ut från Högsta domstolen i maj. Enligt utkastet kommer en majoritet av domarna att rösta för att rättsfallet Roe mot Wade från 1973 faller, och att delstaterna får stifta egna abortlagar. En beväpnad man greps i närheten av den konservativa domaren Brett Kavanaughs hem och är nu åtalad för mordförsök. Den abortaktivistiska gruppen ”Jane’s revenge” har utlyst jaktsäsong på prolife-gupper.

2022-06-15

PROLIFE-UTBILDNING FÖR UNGA hösten 22-våren 23

I höst drar vi igång PROLIFE-UTBILDNING FÖR UNGA. Känner du att du behöver mer kunskap i abortfrågan? Vill du lära dig mer för att kunna ge vidare till andra? Eller känner du någon ung person som är intresserad? Läs mer här!

2022-06-03

Nytt på BLOGGEN – Normaliseringen av abort skadar samvetet

Prolife-aktivisten Abby Johnson, som varit chef för en abortklinik och som själv gjort två aborter, driver nu en organisation som hjälper personal som vill lämna abortindustrin. Enligt Johnson lämnar de inte längre för att de är chockade över aborterna, utan för att de inte står ut med klienterna. Dessa upplever de som likgiltiga och känslokalla. Johnson menar att det är normaliseringen av abort som skadar kvinnors samveten. Läs mer i veckans inlägg!

2022-05-27

Nytt på BLOGGEN – Vilseledande klichér från abortförespråkare

I detta inlägg får du en kort sammanfattning av det låsta reportage om prolife-rörelsen i Sverige som publicerades i Göteborgs posten den 20 maj 2022. Trots att det tydligt framkom i reportaget att prolife-rörelsen står fast vid att livet börjar vid befruktningen, får en professor från Karolinska institutet oemotsagd insinuera att vi skulle kunna hävda ”att en spermie eller en äggcell är ett potentiellt liv också”. Enligt en barnmorska från RFSU är det kvinnas mänskliga rättighet att fatta beslutet när ett liv börjar.

2022-05-25

Nytt på MÄNNISKOVÄRDESPODDEN – 5. Men om vi inte har fri abort kommer tiotusentals kvinnor att dö av illegala aborter?”

Vi pratar om myten att kvinnor riskerar att dö utan tillgång till fri abort. Den absoluta majoriteten av all mödradödlighet sker i utvecklingsländer där fattigdom är det stora problemet. Brist på antibiotika, blodtransfusioner och behörig personal gör att gravida kvinnor tyvärr dör av komplikationer som är enkla att bota. Att bara legalisera abort gör att dessa kvinnor i stället skulle riskera att dö av lagliga aborter. Det har dessutom framkommit att siffror om dödsfall i osäkra aborter varit grovt felaktiga.

Läs mer om vår podd här!

2022-05-20

Nytt på BLOGGEN – WHO:s uppskattningar om dödsfall i osäkra aborter

Det har länge hävdats i abortdebatten att 47 000 kvinnor dör årligen på grund av osäkra aborter. Enligt WHO:s hemsida är det nu omkring 39 000. Antalet härrör från WHO:s nya riktlinjer för abort, men blir missvisande eftersom det uppskattade antalet (också enligt WHO) uppges vara mellan 13 865 och 38 940.

Förutom att antalen pumpas upp, är det också vanligt att andra dödsorsaker, som dödsfall efter missfall och utomkvedeshavandeskap, räknas in. Överdrivna siffror är dock inget nytt. I USA har läkare medgett att man medvetet använde sig av den taktiken för att driva på lagstiftningen om fri abort på 1960-70-talet. Man påstodatt ca 10 000 kvinnor årligen dog av osäkra aborter, trots att det verkliga antalet var omkring 250 per år. Då som nu svalde media villigt betet och spred siffrorna vidare. Läs mer i blogginlägget!

2022-05-19

Första numret av TIDNINGEN MÄNNISKOVÄRDE nu på hemsidan

Första numret för 2022 av vår tidning Människovärde skickades ut i slutet av mars till våra medlemmar, månadsgivare och gåvogivare runt om i landet. Nu finns tidningen även upplagd på vår hemsida. Inför valet i höst har vi i det här numret undersökt vad politiska partier anser i frågor som rör människovärdet, som t.ex. abort, dödshjälp, surrogatmödraskap och samvetsfrihet.

2022-05-13

Nytt på BLOGGEN – Är det riskfyllt att avbryta en abort med progesteron?

I exempelvis USA har kvinnor möjlighet att, med tillförsel av hormonet progesteron, avbryta aborten om de ångrar sig redan efter första abortpillret. Kvinnor som ångrar sig i Sverige avvisas dock av vården. Här används progesteron t.ex. vid klimakteriebesvär och vid IVF-behandling, och då anges inga allvarliga biverkningar. Varför skulle det inte kunna användas även för kvinnor som ångrar sin abort?

I veckans blogginlägg får du bland annat läsa om Rita som ångrade sin abort, och som nu anser att hennes lille son är hennes största välsignelse.

2022-05-08

WEBINARIUM 2022 – För livet. För människovärdet. 

Vårens webinarium hade denna gång fyra talare och fyra ämnen: Stefan Gustafsson (Abort), Mikaela Luthman (Dödshjälp), Brita Storlund (Surrogatmödraskap) och Mats Selander (Fosterdiagnostik). Du kan se webinariet i efterhand här! Det går också att se varje föredrag för sig.

2022-04-29

Nytt på BLOGGEN – Natalias distansabort skedde mot hennes vilja

I Storbritannien har man fattat beslut om att de tillfälliga distansaborterna ska tillåtas permanent, och igår röstade Sveriges riksdag igenom ett liknande förslag. Detta blogginlägg handlar om brittiska Natalias distansabort, som hon egentligen inte ville genomgå, men som hon pressades till av omgivningne. Vårdkontakten upplevde hon som känslokall och kan efteråt inte förstå att hon bara skickades hem med ett komplett paket abortpiller. Eftersom det dröjde länge innan hon förmådde ta pillren, skedde aborten senare än vecka 10, vilket är gränsen för distansaborter i Storbritannien.

2022-04-28

Nytt på MÄNNISKOVÄRDESPODDEN – 4. Men kvinnor mår väl inte dåligt efter abort?

I media pumpas det ofta ut att kvinnor är nöjda med sina aborter och att det endast är stigmatiseringen kring abort som gör att kvinnor kan må dåligt efteråt. I detta avsnitt tar vi upp forskning som visar att abort är en riskfaktor för mental ohälsa, bröstcancer och självmord. Alternativet att föda sitt barn, även vid oplanerade graviditeter, borde därför promotas mer.

Läs mer om vår podd här!

2022-04-04

DEBATTARTIKEL om surrogatmödraskap 

Idag har vi en debattartikel i DAGEN där vi belyser att barn och surrogatmödrar (inklusive deras familjer) riskerar att fara väldigt illa. Längtan efter barn är naturlig och föreståelig, och det är lätt att beröras av smärtan hos ofrivilligt barnlösa. Det finns dock flera problem med surrogatmödraskap, som gör att det inte går att etiskt försvara.

2022-04-12

DEBATTARTIKEL ang distansaborter

I dag har vi en debattartikel i Världen idag där vi lyfter några av de många problem som uppstått i Storbritannien efter att man på grund av pandemin tillåtit distansaborter, alltså att aborterna utförs helt och hållet i hemmen.

2022-03-27

Nytt på MÄNNISKOVÄRDESPODDEN – 3. Men abort är väl vård och ett enkelt ingrepp?”

Idag förmedlas abort som något enkelt och okomplicerat. Man pratar om ”abortvård” för att kvinnor inte ska känna sig skuldbelagda. Detta kan dock leda till en orealistisk bild som inte stämmer överens med verkligheten. Många som gjort abort upplever att de inte fått den information de hade behövt för att förstå vad en abort egentligen innebär. I det här avsnittet pratar vi om hur en abort går till, vad som händer med det aborterade barnets kropp efteråt, samt risker och komplikationer.

Läs mer om vår podd här!

2022-03-08

Ny RAPPORT ute nu ”Surrogatmödraskap – välvilja eller exploatering?” 

Idag på internationella kvinnodagen ger vi ut vår tredje rapport ”Surrogatmödraskap – välvilja eller exploatering?” som denna gång handlar om surrogatmödraskap. Syftet med rapporten är att sammanfatta risker och negativa konsekvenser som kan vara verklighet för alla inblandade, bakom den ofta okomplicerade bilden som presenteras i media. Läs mer här!

2022-02-27

Nytt på MÄNNISKOVÄRDESPODDEN – 2. Men kvinnan har väl rätt till sin kropp?”

Kvinnans rätt till sin kropp är en slogan som vi hör hela tiden. Men är det verkligen korrekt att det ofödda barnet bara är en del av kvinnans kropp, precis som en tumör eller en blindtarm? Att abort är en mänsklig rättighet är en annan slogan som vi också hör ofta. Men om det vore så är väl höga aborttal något vi borde eftersträva. Och står det egentligen något om aborträtt i internationella rättighetsdokument.

Läs mer om vår podd här!

2022-01-26

Första avsnittet ute på MÄNNISKOVÄRDESPODDEN – 1. Varför prata om abort?”

Många undrar kanske varför man skall prata om abortfrågan. Frågan är väl självklar och man tror sig kunna alla argument. Men då kanske man aldrig hört bra och väl underbyggda prolife-argument, alltså argument för det ofödda barnets mänsklighet och värde. I det här avsnittet tar vi upp frågan om livets början och att världen främsta vetenskapsmän faktiskt är eniga om när livet börjar. Vi tar också upp fakta om fosterutvecklingen och vad den svenska abortlagen säger.

Läs mer om vår podd här!

Blogg

Debattartiklar

Pressmeddelanden

Podd

2021-12-01

INTERVJU på HimlenTV7

I en intervju på HimlenTV7 berättar vår verksamhetsledare, Cecilia Björfjell-Klingberg, bland annat om varför hon är prolife, hur hon blev engagerad i människovärdesfrågor, om utsortering av ofödda barn med Downs och om att kyrkan behöver nåd och sanning i abortfrågan.

Publicerad: 2019-04-24 vid 15:20, Senast uppdaterad: 2022-08-15 vid 12:57