Vi bevakar och försvarar frågor som rör människovärdet. Våra tre grundläggande uppdrag är utbildning, opinionsbildning och rådgivning. Genom vårt faktabaserade arbete vill vi förändra människors hjärtan och tankar. Organisationen är politiskt- och religiöst obunden.

Ändamål

Människovärde har som ändamål att verka för en ökad respekt för människans unika och okränkbara värde från livets början till dess slut, samt vara ett forum för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärdet.

Värdegrund

Människovärdes arbete vilar på den kristna värdegrunden att allt mänskligt liv är lika mycket värt från befruktning till en naturlig död och på människovärdesprincipenidén om människans värde oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.

Uppdrag

Människovärdes verksamhet bedrivs genom tre grundläggande uppdrag:

Utbildning

Utbildning bedrivs via vår prolife-utbildning online, tidning, blogg, Människovärdespodden, seminarier och föreläsningar, samt genom kampanjer på sociala medier : Instagram, Facebook,  och X (Twitter).

Opinionsbildning

Opinionsbildning bedrivs via artiklar i media, utgivning av rapporter, blogg och sociala medier: Instagram, Facebook, X (Twitter).

Rådgivning

Rådgivning bedrivs via jourlinjen LIVLINAN VID ABORT där vi vänder oss till kvinnor i en krisgraviditet eller som mår dåligt efter abort, samt till män och anhöriga som påverkats av en abortsituation.

Publicerad: 2017-09-15 vid 13:02, Senast uppdaterad: 2024-06-05 vid 05:41