Människovärde är en förening som bevakar och försvarar frågor som rör människovärdet. Föreningen vill verka för en ökad respekt för människans unika och okränkbara värde, samt vara ett forum för en konstruktiv etisk dialog.

Arbetet vilar på den kristna värdegrunden att allt mänskligt liv är lika mycket värt från befruktning till en naturlig död och på människovärdesprincipen, idén om människans värde oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.

 

Vår slogan

En röst för livet och människovärdet

 

Våra uppdrag

Utbildning

Utbildning bedriver vi genom vår tidning, blogg, podd, seminarier och föreläsningar, samt kampanjer på sociala medier (Instagram, Facebook, Twitter och Gab).

Opinionsbildning

Opinionsbildning sker via artiklar i media, utgivning av rapporter, inlägg på vår blogg och sociala medier (Instagram, Facebook,Twitter och Gab)

Rådgivning

Rådgivning och samtalsstöd bedriver vi genom vår jourlinje LIVLINAN VID ABORT. Vi vänder oss till kvinnor, män och anhöriga som påverkats av en abortsituation.

Publicerad: 2017-09-15 vid 13:02, Senast uppdaterad: 2023-09-10 vid 08:39