VÅREN 2017 BESLUTADES att föreningen Ja till Livet och stiftelsen Provita slås ihop och bildar föreningen Människovärde. Ja till Livet grundades 1990 av Mikael Oscarsson och var fram till 2017 Sveriges största livsrättsorganisation. Provita arbetade under många år för utbredandet av den kristna etiken i samhället och för att främja människovärdesprincipen. 1997 startade Provita jourtelefonen Livlinan för att ge råd, stöd och hjälp till kvinnor som funderar på att göra abort eller har gjort abort. Genom Livlinan ville man erbjuda ett komplement till samhällets olika mottagningar.

MÄNNISKOVÄRDE VILL VERKA för en ökad respekt för människans unika och okränkbara värde, från befruktningen till livets naturliga slut, samt vara en arena för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärdet. Arbetet baseras på tre grundläggande uppdrag: Opinionsbildning, Utbildning och Rådgivning (samtalsstöd). Människovärde arbetar med frågor som rör abort, fosterdiagnostik, dödshjälp, samvetsfrihet, sexuell hälsa och surrogatmödraskap.  Läs mer om arbetet här.