Stiftelsen Provita och föreningen Ja till Livet gick ihop 2017 och bildade föreningen Människovärde. Ja till Livet grundades 1990 och var länge den enda pro life-organisationen i Sverige med fokus på abort, dödshjälp och samvetsfrihet. Provita arbetade under många år för utbredandet av den kristna etiken i samhället och för att främja människovärdesprincipen. Ämnesområden var samvetsfrihet, dödshjälp, surrogatmödraskap och fosterdiagnostik. Provita startade även jourlinjen Livlinan 1997 för att ge råd, stöd och hjälp till kvinnor som funderar på att göra abort eller har gjort abort. Genom Livlinan ville man erbjuda ett komplement till samhällets olika mottagningar. Webbtidningen Liv&Rätt drevs också under flera år av Provita. Eftersom Ja till Livet och Provita arbetade med liknande frågor föll sig naturligt med en sammanslagning. Idag drivs verksamheten i en enhetlig linje där allt utgår från namnet Människovärde och en enda logga.

Människovärde vill verka för en ökad respekt för människans unika och okränkbara värde, från befruktningen till livets naturliga slut, samt vara ett forum för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärdet. En röst för människovärdet i vår tid. Verksamheten utgår från tre grundläggande uppdrag: opinionsbildning, utbildning och rådgivning. Läs mer om uppdragen här. Arbetet vilar på den kristna värdegrunden att allt mänskligt liv är lika mycket värt från befruktning till en naturlig död och på människovärdesprincipen, en av de grundläggande etiska principerna i samhället. Principen innebär att varje människa har ett unikt och okränkbart människovärde, oberoende av ålder, personliga egenskaper eller prestationer. Människovärde arbetar med flera ämnen som rör människovärdet. Du kan läsa mer om de olika ämnena här.

Jourlinjen Livlinan drivs idag vidare genom Människovärdes arbete. Mer information om Livlinans arbete hittar du här. Webbtidningen Liv&Rätt finns inte kvar, i stället ger Människovärde ut sin egen papperstidning som även kan läsas på webben.