FORUM FÖR EN KONSTRUKTIV ETISK DIALOG I FRÅGOR
SOM RÖR MÄNNISKOVÄRDET

Ny rapport om samvetsfrihet vid liv och död

På internationella barnmorskedagen gav vi ut en ny rapport om samvetsfrihet vid liv och död. Samvetsfrihet ingår i de mänskliga rättigheterna och tillkom som en motreaktion efter andra världskrigets förtryck, där alltför många, inklusive läkare, underlåtit eller inte tillåtits att följa samvetet och efteråt skyllde på att de bara lydde order. Samvetsfrihet är en grundläggande frihet i demokratier. Motsatsen kan därför leda till en odemokratisk kultur där en part med större makt avgör vilka åsikter som är tillåtna. Syftet med vår rapport är att sammanfatta de viktigaste aspekterna av samvetsfrihet vid abort och dödshjälp.

 

Nyheter

Sociala medier

Blogg

Varje vecka släpper vi ett nytt blogginlägg. Det kan handla om nyheter, artiklar i media eller ”research” som vi gjort i något av våra ämnen. 

Jourlinjen Livlinan

Jourlinjen Livlinan erbjuder rådgivning och samtalsstöd via chatt eller telefon till dig som har gjort abort, funderar på abort eller är gravid och behöver stöttning. Vi vänder oss även till män och anhöriga. Livlinan är ett komplement till samhällets olika mottagningar och ett alternativ dit du kan ringa i en utmanande situation.

Stå med oss

Stå med oss i kampen för människovärdet genom att bli MEDLEM, MÅNADSGIVARE eller GÅVOGIVARE. Varje bidrag är betydelsefullt och ju fler vi blir desto mer kan vi göra.