I november 2021 ingick vi partnerskap med den amerikanska prolife-organisationen Heartbeat International. Partnerskapet gäller för ett år i taget och förnyas genom en årlig medlemsavgift. Heartbeat International bygger liksom Människovärde på den kristna värdegrunden, och har som vision att abort ska vara ”oönskat idag och otänkbart för kommande generationer”. Partnerskapet kommer innebära ytterligare utveckling för organisationen och i synnerhet för vår jourlinje Livlinan. I praktiken kommer det betyda att vi får ta del av nyheter, material, mentorskap, webbutbildningar och ett årligt seminarium.

Heartbeat International startades 1971 i USA, och är numera representerad på världens alla sex kontinenter. Sammanlagt har de ingått partnerskap med omkring 3 000 prolife-organisationer i olika delar av världen, vilka arbetar med dessa frågor på sitt eget sätt. I USA driver Heartbeat International jourlinjer, graviditetscentra, adoptionscentra och har även ett nätverk av medicinsk personal som bistår med rådgivning.

Heartbeat International driver också nätverket Abortion Pill Resque (APR), vilket är ett nätverk av läkare runtom i USA, som kan hjälpa amerikanska kvinnor att få progesteron om de önskar stoppa en påbörjad abort. Enligt APR:s hemsida har de hittills lyckats avbryta omkring 2 500 aborter. En faktagranskad studie från 2018 har visat att APR lyckats avbryta 64 – 68 procent av de oönskade aborterna, och att ingen ökning av fosterskador kunnat konstateras. Bland dessa var det till och med färre barn som föddes för tidigt än generellt.

Under de senaste åren har Heartbeat International hört av sig till oss eftersom de årligen kontaktats av uppemot hundra svenska kvinnor som inte vet vad de ska ta sig till när de är i kris på grund av en oväntad graviditet, eller för att de påbörjat en abort som de ångrar. Vi hade den 13 september 2021 en debattartikel i Dagen där vi lyfte frågan om att även kvinnor i Sverige borde få möjlighet att avbryta en abort som de ångrar.

Publicerad: 2021-12-10 vid 14:50, Senast uppdaterad: 2023-06-30 vid 15:38