Vår rapport om hur kvinnor mår efter abort ges ut idag, inför internationella kvinnodagen 8 mars 2020. Inom vården har man velat avdramatisera abort och man har strävat efter att abort skall ses som vård. Detta har lett till att kvinnor inte fått korrekt information angående eventuella reaktioner och konsekvenser. I vår rapport har vi därför satt fokus på forskning och debattartiklar där denna aspekt lyfts fram. Resultatet visar att abort kan ha konsekvenser för kvinnors psykiska och fysiska hälsa, samt att även män och syskon kan påverkas.

 

RAPPORTEN FINNS ATT LADDA NER HÄR.