RAPPORTER

”Hur mår kvinnor efter abort?” (Rapport utgiven mars 2020)

 

Idag strävar man efter att abort ska ses som vilket ingrepp som helst, och att det helst skall ses som vård för kvinnor. Man pratar om abortvård. Det här gör att information om abort och dess konsekvenser tonas ner och man undviker att prata om det. Allt för att inte skuldbelägga kvinnor.

Eftersom kvinnor får väldigt lite information så är de inte heller förberedda på vad som väntar vid en abort, och hur de kan må efter en abort. Det är viktigt att våga prata om detta och att man är öppen i den här frågan. Vi har därför sammanställt forskning på området och gett ut en rapport i ämnet. Rapporten belyser forskningsresultat där samband mellan abort och kvinnors psykiska och fysiska hälsa undersökts. Syftet är att göra den sammanställda informationen tillgänglig och uppmärksamma denna fråga som av många uppfattas som negligerad.

Ladda ner rapporten här.