Samvetsfrihet vid liv och död (Rapport utgiven maj 2021)

 

I denna rapport lyfter vi argument för att samvetsfrihet behövs särskilt vid de etiskt känsliga frågorna om liv och död. Syftet är att sammanfatta de viktigaste aspekterna av samvetsfrihet vid abort och dödshjälp. Vi vill öka förståelsen för det fullt rimliga i att tillåtas gå emot en majoritetsuppfattning och avstå från att delta i utsläckandet av människoliv.

Samvetsfrihet ingår i de mänskliga rättigheterna och tillkom som en motreaktion efter andra världskrigets förtryck, där alltför många, inklusive läkare, underlåtit eller inte tillåtits att följa samvetet och efteråt skyllde på att de bara lydde order.

I den svenska debatten trivialiseras ofta samvetsfrihet och kallas för ”vårdvägran”. Att samvetsfrihet gäller vid ingrepp som abort och dödshjälp, är dock i enlighet med Resolution 1763:2010, som med majoritet antagits av Europarådets parlamentariska församling. Ordet ”vårdvägran” visar på ett missförstånd av vad samvetsfrihet är. Samvetsfrihet handlar om friheten att avstå från att bidra till avslutandet av ett mänskligt liv. Det handlar inte om att välja bort huvuduppgiften för ett yrke, vilket varken abort eller dödshjälp är för barnmorskor och läkare.

Samvetsfrihet är en grundläggande frihet i demokratier. Motsatsen kan därför leda till en odemokratisk kultur där en part med större makt avgör vilka åsikter som är tillåtna.

Hur mår kvinnor efter abort? (Rapport utgiven mars 2020)

 

Idag strävar man efter att abort ska ses som vilket ingrepp som helst, och att det helst skall ses som vård för kvinnor. Man pratar om abortvård. Det här gör att information om abort och dess konsekvenser tonas ner och man undviker att prata om det. Allt för att inte skuldbelägga kvinnor. Eftersom kvinnor får väldigt lite information så är de inte heller förberedda på vad som väntar vid en abort, och hur de kan må efter en abort. Det är viktigt att våga prata om detta och att man är öppen i den här frågan. Vi har därför sammanställt forskning på området och gett ut denna rapport i ämnet.

Rapporten belyser forskningsresultat där samband mellan abort och kvinnors psykiska och fysiska hälsa undersökts. Syftet är att göra den sammanställda informationen tillgänglig och uppmärksamma denna fråga som av många uppfattas som negligerad.