Tomas Seidal

Tomas Seidal

Abort

 • Doktor i medicinsk vetenskap
 • Forskningsaktiv
 • Överläkare inom patologi och cytologi (Hallands sjukhus, Halmstad)
 • Gift, 3 barn, sex barnbarn.
 • Aktiv i EFS Kornhill, Kristna Läkare och Medicinstudenter (KLM).
 • Deltar i debatten om livets början, abort och människovärde.
Olof Rugarn

Olof Rugarn

Abort

 • F.d. överläkare samt medicine doktor
 • Specialist inom obstetrik/gynekologi
 • Har arbetat i 17 år inom läkemedelsindustrin med inriktning på klinisk forskning inom obstetrik. Numera pensionär.
 • Under en tio-års period engagerad i en förening som gav stöd lokalt till kvinnor med oplanerad graviditet.
 • Gift, 3 barn, barnbarn
 • Intresserad av teologi och av att ta vara på de upplevelser som naturen skänker.
Linda Steen

Linda Steen

Abort och samvetsfrihet

 • Sjuksköterske- och barnmorskeexamen
 • Arbetat med hjärtkirurgi, barnonkologi, rättspsykiatri och primärvård, samt förlossnings- och BB-vård i Norge.
 • Var med i barnmorskerättegångarna om samvetsfrihet tillsammans med Ellinor Grimmark.
 • Arbetar sedan maj 2021 inom SSIH (specialiserad sjukvård i hemmet), vilket innebär en hel del palliativ vård.
 • Gift, 3 barn.
 • Tycker om att vara ute i naturen under alla årstider. Gärna bestiga någon fjälltopp.

 

Anne-Berit Ekström

Anne-Berit Ekström

Fosterdiagnostik och dödshjälp

 • Överläkare och medicinsk rådgivare för habilitering och hälsa (Västra Götaland)
 • Disputerade 2009
 • Specialist i barn- och ungdomsneurologi
 • Kliniskt och forskningsmässigt verksam inom området neuromuskulära sjukdomar hos barn- och ungdomar.
 • Samarbetar både nationellt och internationellt med andra forskare och patientföreträdare inom området neuromuskulära sjukdomar och har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar.
Mikaela Luthman

Mikaela Luthman

Dödshjälp

 • Överläkare, specialist i hematologi och invärtesmedicin.
 • Disputerade i biokemi 1982.
 • Arbetar sedan 2004 med palliativ medicin, diplomerad 2007.
 • Arbetar i ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) med både palliativa patienter och andra som har behov av sjukvård men kan vårdas i hemmet.
 • Mycket musikintresserad. Finns inget bättre än Bachs musik.

 

Brita Storlund

Brita Storlund

Samvetsfrihet och surrogatmödraskap

 • Magisterexamen i mänskliga rättigheter från Uppsala universitet
 • Magisterexamen i utvecklingspsykologi från Åbo akademi, Finland.
 • Kommunikatör och skribent på Människovärde sedan 2018.
 • Fritid: familj, vänner, församling, löpning och läsning.
 • Kuriosa: Har sprungit Stockholm maraton 8 gånger.

Publicerad: 2017-09-15 vid 13:05, Senast uppdaterad: 2023-06-30 vid 15:37