Tomas Seidal

Tomas Seidal

Abort

 • Medicine doktor
 • Överläkare (patologi och cytologi)
 • Forskningsaktiv
 • Gift, 3 barn, sex barnbarn.
 • Aktiv i EFS Kornhill och Kristna Läkare & Medicinstudenter (KLM).
 • Deltar i debatten om livets början, abort och människovärde.
Olof Rugarn

Olof Rugarn

Abort

 • Medicine doktor
 • Specialist i obstetrik/gynekologi
 • Arbetat 17 år inom läkemedelsindustrin (inriktning klinisk forskning inom obstetrik). Numera pensionär.
 • Under en tio-års period engagerad i en förening som gav stöd lokalt till kvinnor med oplanerad graviditet.
 • Gift, 3 barn, barnbarn
 • Intresserad av teologi och av att ta vara på de upplevelser som naturen skänker.
Linda Steen

Linda Steen

Abort och samvetsfrihet

 • Sjuksköterske- och barnmorskeexamen
 • Arbetat med hjärtkirurgi, barnonkologi, rättspsykiatri och primärvård, samt förlossnings- och BB-vård i Norge.
 • Var med i barnmorskerättegångarna om samvetsfrihet tillsammans med Ellinor Grimmark.
 • Arbetar sedan maj 2021 inom SSIH (specialiserad sjukvård i hemmet), vilket innebär en hel del palliativ vård.
 • Gift, 3 barn.
 • Tycker om att vara ute i naturen under alla årstider. Gärna bestiga någon fjälltopp.

 

Anne-Berit Ekström

Anne-Berit Ekström

Fosterdiagnostik och dödshjälp

 • Docent
 • Specialist i barn- och ungdomsneurologi
 • Chefsläkare Habilitering & Hälsa (Västra Götaland)
 • Forskningsaktiv
 • Publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar
Mikaela Luthman

Mikaela Luthman

Dödshjälp

 • Medicine doktor
 • Specialist i hematologi och invärtesmedicin
 • Diplomerad i palliativ vård
 • Överläkare Stockholms sjukhem
 • Arbetar i ASIH (Avancerad Sjukvård I Hemmet)
 • Mycket musikintresserad. Finns inget bättre än Bachs musik.

 

Brita Storlund

Brita Storlund

Samvetsfrihet och surrogatmödraskap

 • Magisterexamen i mänskliga rättigheter (Uppsala universitet)
 • Magisterexamen i utvecklingspsykologi (Åbo akademi, Finland)
 • Kommunikatör/skribent på Människovärde
 • Fritid: familj, vänner, församling, löpning och läsning
 • Deltagit i Stockholm maraton 9 gånger

Publicerad: 2017-09-15 vid 13:05, Senast uppdaterad: 2023-11-06 vid 16:11