Frågan om samvetsfrihet hålls vid liv trots att Europadomstolen 2020 meddelat att de svenska barnmorskemålen inte skulle tas upp för prövning. I debatten om dödshjälp är frågan nämligen fortfarande aktuell. Skulle det vid eventuell legalisering vara möjligt att samvetsfrihet tillåts vid dödshjälp men inte vid abort?

Dödshjälpsförespråkare hävdar ibland att samvetsfrihet inte behövs eftersom endast vissa läkare i så fall skulle ha behörighet för denna uppgift. Dock var det ungefär så man resonerade även vid utformandet av abortlagen, dvs. att den uppgiften enbart skulle vara till för behöriga läkare, vilket det också är enligt lagen. Men vi vet hur det sedan blev i praktiken. Idag kallas det ”vårdvägran” om en barnmorska inte är beredd att delta i abortverksamheten. Kommer synen på samvetsfrihet vid dödshjälp också att hårdna i takt med att allt fler länder legaliserar dödshjälp? En journalist på tidningen Sydkusten den 19 mars 2023 kallade läkare i Spanien som inte vill delta i dödshjälp för ”vägrare”.

Dessutom har det uppkommit ytterligare områden där samvetsfriheten blivit aktuell. Världen idag rapporterade den 22 mars 2023 om att fackförbunden stödjer läkares samvetsfrihet att inte anmäla papperslösa till polisen. Nu hänvisar fackförbunden dessutom till internationella konventioner, vilka man avvisade när det gällde barnmorskors samvetsfrihet vid abort. Även SKR (Sveriges kommuner och regioner) har 2021 tagit fram en rapport om vägledning för chefer att hjälpa vårdpersonal hantera den samvetsstress som de upplevt under coronapandemin.

Hur ska denna godtycklighet och inkonsekvens förstås? Enligt filosofen Roland Poirier Martinsson är det kopplingen till abort som gör frågan om samvetsfrihet känslig och inte själva samvetsfriheten i sig. När det exempelvis handlar om poliser som inte vill delta i utvisningar av asylsökande är många positiva till samvetsfrihet enligt Martinsson. Även vid extremfall som dödsstraff, skulle alla som inte vill delta mötas av allmänhetens sympatier.

Det är alltså den för tillfället allmänt accepterade synen på moral som avgör om samvetsfrihet ska tillämpas eller inte. Passar de internationella konventionerna in i den synen plockar man fram dem, annars inte.

Brita Storlund, kommunikatör
Magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi

Läs mer om samvetsfrihet här.