Samvetsfrihet för vårdpersonal är ett ämne som engagerar. Genom förvrängning av språket smutskastas samvetsfrihet vid främst abort, och därmed även vårdpersonal som vill åtnjuta den. Ordet ”vårdvägran” leder tanken fel, och det är eventuellt också avsikten med ordet.

Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet enligt internationella dokument. Inga bindande rättighetsdokument har dock erkänt abort som en mänsklig rättighet. I rättsfallet A, B och C mot Irland har Europadomstolen fastslagit att abort inte är en mänsklig rättighet. Hade det varit det, hade väl höga aborttal varit att eftersträva. I de flesta länder ses dock höga aborttal som något problematiskt.

Ordet ”vårdvägran” blir missvisande även för att abort inte kan klassas som vård. Abort botar ingen sjukdom, och att avsiktligt avsluta ett ofött barns liv är inte vård. Enligt tiotusentals läkare krävs inte abort vid graviditetskomplikationer, vilka oftast sker i slutet av graviditeten, då det kan vara möjligt att genom kejsarsnitt eller akut förlossning snabbt separera mamma och barn, och göra allt för att rädda bådas liv.

Samvetsfrihet handlar inte om att vårdpersonal godtyckligt ska välja bland arbetsuppgifter. Resolution 1763:2010, som antagits av Europarådets parlamentariska församling, har dock klargjort att samvetsfrihet för vårdpersonal gäller vid abortverksamhet och dödshjälp, d.v.s. vid frågor om liv och död. Har vårdpersonal övertygelsen att livet börjar vid befruktningen och avslutas vid den naturliga döden, får de enligt resolutionen inte diskrimineras på grund av att de inte kan tänka sig att delta i utsläckandet av mänskligt liv. Att det inte är en mänsklig rättighet att bli barnmorska eller läkare, vilket ofta anförs i debatten, är därför inget relevant argument.

Dödshjälp är en handling som per definition avslutar behovet av vårdinsatser, och kan inte heller klassas som vård. Dödshjälp är ett kraftigt avsteg från vårdens uppdrag att bota, lindra och trösta, och samvetsfrihet är ett nödvändigt redskap för att skydda den enskilda läkaren från att bli en lydig tjänsteman åt den för tillfället rådande politiska makten. Samvetsfrihet handlar om en grundläggande respekt för mångfald och tolerans för att det kan finnas olika uppfattningar i etiskt känsliga frågor.

Barnmorskors och läkares livräddande uppgift bör värnas och bibehållas. Att tvingas förkasta respekten för det mänskliga livet från befruktningen till den naturliga döden ska inte vara en förutsättning för att utbilda sig och arbeta inom dessa livsviktiga yrken. Samvetsfriheten bör inte begränsas där den behövs som allra mest, nämligen vid den grundläggande frågan om liv och död.

Hela rapporten med källhänvisningar kan laddas ned här.