Vi vill härmed inbjuda dig till ett seminarium om samvetsfrihet!

DATUM: Lördagen 4 maj
TID: Kl 14.00-18.00
PLATS: Citykonditoriet, Adolf Fredriks kyrkogata 10, Stockholm

Barnmorskan Linda Steen är en av talarna på vårt seminarium om samvetsfrihet som hålls lördagen 4 maj kl 14-18. Tillsammans med Ellinor Grimmark väntar hon på besked från Europadomstolen om fallen kommer tas upp till prövning. Under seminariet kommer fakta kring de svenska barnmorskemålen belysas av advokat Jörgen Olsson. Filosofen och författaren Roland P. Martinsson kommer tala om varför samvetsfrihet väcker sådana känslor i Sverige. Per Ewert, direktor från Claphaminstitutet, kommer tala om hur samvetsfriheten ser ut i Europa och övriga världen.

En annan av seminariets talare är advokaten Håkon Bleken, som i höstas var med om att ta samvetsfriheten till seger i Norges högsta domstol.
– Det som är intressant med domen är att Högsta domstolen uttalar sig om samvetsfrihetens tyngd gentemot andra intressen, säger Håkon Bleken.

– Samvetsfrihet vid frågor om liv och död är självklar i den absoluta majoriteten av Europarådets medlemsländer, och en fundamental rättighet i ett demokratiskt samhälle, säger Brita Storlund, kommunikatör.

– Genom seminariet vill vi utbilda och informera om samvetsfrihet. Det är en viktig fråga för Sverige och ett område där mer kunskap behövs, säger Cecilia K. Björfjell, projektledare för seminariet.

Seminariet anordnas i samarbete med Respekt, Världen Idag, Sveriges kristna sjukvårdsförbund och Claphaminstitutet.

Kontakt:
info@manniskovarde.se
018-12 93 00

Om Människovärde
Människovärde är en ideell förening som vill verka för en ökad respekt för människans unika och okränkbara värde, från befruktningen till livets naturliga slut, samt vara ett forum för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärdet. Människovärde arbetar utifrån tre grundläggande uppdrag: OPINIONSBILDNING, UTBILDNING och RÅDGIVNING, med ämnen som t ex abort, samvetsfrihet, dödshjälp och surrogatmödraskap.

Människovärde bildades när föreningen Ja till Livet och stiftelsen Provita gick ihop 2017. Ja till Livet grundades 1990 av Mikael Oscarsson och var under många år Sveriges största livsrättsorganisation. Provita arbetade under flera år för utbredandet av den kristna etiken i samhället och för att främja människovärdesprincipen.