En surrogatmamma i Kalifornien har tragiskt nog dött och lämnat make och två barn efter sig. Det var i slutet av graviditeten som komplikationer tillstötte, så barnet var tillräckligt utvecklat och överlevde. Kvinnan dog i den ovanliga komplikationen ”fostervattensemboli”, vilket betyder att kraftiga sammandragningar pressar ut fostervatten i moderns blodomlopp.

En annan surrogatmamma dog 2017 i blodpropp, också hon i Kalifornien. Surrogatindustrin hävdar att kvinnorna dog av graviditetsrelaterade komplikationer, och inte på grund av surrogatmödraskap. Hade de inte gått med på surrogatavtalet, hade dock båda varit vid liv idag. Båda var friska och hade genomgått graviditeter innan, annars hade de enligt regelverket inte ens fått bli surrogatmammor.

Risker med surrogatmödraskap tonas gärna ned och jämförs med vilken graviditet som helst. Dock har det i dessa två fall fått den tragiska konsekvensen att andra familjer mist sin mamma.

Enligt en studie från 2017 är surrogatgraviditeter att betrakta som riskgraviditeter, eftersom det oftast är ett donerat ägg som inplanteras, och inte surrogatmammans eget. På grund av detta förekommer fler komplikationer som exempelvis graviditetsdiabetes, än vid traditionella graviditeter.

Organisationen ”Stop Surrogacy Now” lyfter problematiken med att det ofta är fattiga kvinnor från lägre samhällsklasser som blir surrogatmödrar till beställare från högre samhällsklasser. Redan där uppstår en obalans. Den förenklade bilden som ofta ges är att en kvinna på helt frivillig basis ger ”livets gåva” till en annan kvinna, eller att ett samkönat par får möjlighet att bli föräldrar. Men förutom fysiska konsekvenser kan det även finnas psykiska. Surrogatmammor kan precis som andra drabbas av förlossningsdepression, eller psykiska svårigheter orsakat av separationen till barnet hon burit under nio månader. Processen är antagligen inte avslutad för henne bara för att barnet är överlämnat till det beställande paret.

Ett exempel på denna obalans presenterades i The Telegraph 2012 (gratis registrering krävs för att läsa hela artikeln). Ett brittiskt par intervjuades angående deras erfarenhet av att få tvillingar genom en surrogatmamma i Indien. Det beställande paret upplevde att surrogatmamman var glad över den goda gärning hon hade fått bidra till. Samtidigt berättade de att det kändes jobbigt när tvillingarna skulle lämnas över till dem eftersom surrogatmamman knutit an och visade barnen för mycket ömhet. De gjorde en ”enkel markering” om att det var en affärsuppgörelse och att det var dags för henne att säga adjö. ”Jag förstod hennes anknytning till dem, men det gick för långt och hon behövde påminnas”, sade ena föräldern. Ingen ska tydligen behöva sväva i ovisshet om att det är en affärstransaktion det handlar om.

 

Läs mer om surrogatmödraskap här.