Under den gångna veckan har det framkommit att en 33-årig kvinna som var gravid i femte månaden har dött i Polen. Fostervattnet gick för tidigt och både barn och mamma dog ett par dagar därefter. Nyheten om dödsfallet har spridits runtom i världen och protester och demonstrationer mot Polens restriktiva abortlag har förekommit. Dock tillåter de flesta europeiska länder inte heller abort i femte månaden. Dessutom är abort ingen garanti för att kvinnor överlever graviditetskomplikationer, vilket framkommit i bland annat en amerikansk studie från 2016. Att förlösa en gravid kvinna tidigt är dock tillåtet även i länder med restriktiv abortlag, inklusive i Polen, om fortsatt graviditet innebär en fara för hennes liv. Och detta kan naturligtvis ha gjorts för sent men vad som egentligen hänt i detta fall är inte ännu klarlagt.

I Storbritannien har den 44-årig trebarnsmamman Carla Foster dömts till 28 månaders fängelse för en olaglig distansabort som skedde i maj 2020. Hon hade beställt abortpiller från abortorganisationen BPAS (British Pregnancy Advisory Service) och då uppgett att hon var gravid i vecka 7. Gränsen för distansaborter är vecka 10 och BPAS ansåg inte att de hade någon anledning att tvivla på Fosters uppgifter, utan postade abortpiller till henne utan att rätt graviditetsvecka fastställts genom ultraljud. Dock visade det sig, när dottern Lily fötts fram efter aborten, att Foster varit gravid i vecka 32–34. Detta är också senare än den lagstadgade abortgränsen på vecka 24.

Domstolen ansåg att Foster varit medveten om att graviditeten gått längre än hon uppgett. Hon hade mellan februari och maj 2020 gjort olika internetsökningar om att göra abort, varav en av dem indikerade att hon planerade en abort i sjätte månaden. Foster har också erkänt sig skyldig. Straffet kommer efter 14 månader att bli villkorligt.

Den brittiska läkaren Calum Miller riktar på Twitter skarp kritik mot abortorganisationen BPAS som han menar bär ansvaret för detta. Deras vårdslöshet ledde till att en trebarnsmamma nu sitter i fängelse. Och Lily var vid åtta månader redan ett fullgånget barn som kunde känna smärta och rädsla. Hade BPAS bara lyssnat till alla läkare som varnat för de osäkra distansaborterna, hade Lily kunnat vara vid liv idag och hennes tre bröder hade inte behövt ha sin mamma i fängelse. ”Abortlobbyn gjorde detta. De är skyldiga.” skrev Miller på Twitter.

Brita Storlund, kommunikatör
Magister i mänskliga rättigheter och utv.psykologi

Läs mer om abort här.