Ett lagförslag om censurzoner utanför abortkliniker i England och Wales har antagits. Ändringsförslaget om att tyst bön och ömsesidig kommunikation inklusive erbjudanden om hjälp inte skulle omfattas av censuren röstades ned med 298 röster mot 117. Kritiker till lagen hävdar att tanke- och åsiktsbrott nu existerar i England och Wales.

Några parlamentsledamöter hade under debatten varnat för att den vaga ordalydelsen i lagen riskerar att öppna för godtyckliga tolkningar och i förlängningen ett osäkert rättsläge. Tvärtemot vad många tror kommer lagen inte heller att vara till hjälp för abortsökande kvinnor. Istället kommer den att begränsa deras valfrihet och hindra dem från att ta emot annan hjälp än abort. Och de som faktiskt erbjuder alternativ till abort riskerar att kriminaliseras.

Stella Creasy är en brittisk parlamentsledamot och abortaktivist som bland annat gjort sig känd som en av de drivande bakom försöken att mot folkviljan legalisera abort på Nordirland. Efter omröstningen i underhuset lade hon ut ett klipp på Instagram där hon dansar och mimar till Bon Jovis låt ”Livin’ on a prayer”. Detta är en uppenbart hånfull vink till bland andra prolife-aktivisten Isabel Vaughan-Spruce som två gånger under kort tid arresterats av polis för att hon stått och bett tyst i sina tankar utanför en abortklinik (när den dessutom var stängd). Tidigare hade Creasy också lagt ut ett klipp där hon mimat till Madonnas låt ”Like a prayer”.

Creasy, som ingår i den politiska eliten, hade under sina klipp taggat in de penningstarka abortorganisationerna BPAS (British Pregnancy Advisory Service) och MSI Reproductive choices som enligt årsrapporten för 2021 hade en nettoinkomst på närmare 10 miljoner brittiska pund (ca 125 miljoner svenska kronor). Men Creasy verkar inte inse det ovärdiga med att hon som makthavare hånar en enskild person som ber.

Även USA har sedan 1994 en lag, the FACE act (Freedom of Access to Clinic Entrences Act) som säger att ingen får hindras från att komma in till en klinik. Lagen har under senare tid dock främst drabbat prolife-aktivister som fredligt demonstrerat utanför abortkliniker utan att hindra någon från att komma in. Prolife-organisationen Live Action rapporterade den 31 mars 2023 att sex personer i delstaten Michigan dömts till 2–3 månaders fängelse under denna lag. Sedan maj 2022 har dock abortaktivister genom omkring 60 vandaliseringar och bränder hindrat kvinnor från att komma till graviditetscenter för att få annan hjälp än abort. Det är dags att någon lämplig lag börjar tillämpas på dessa.

Brita Storlund, kommunikatör
Magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi

Läs mer om abort här.