Så sent som 2019 uppgav alla riksdagspartier förutom Miljöpartiet (MP) att de var negativa till en utredning om dödshjälp och assisterat självmord, enligt Sjukhusläkarens enkät. Sedan dess har några av partierna bytt ståndpunkt. Förutom MP, är numera även Moderaterna (M), Sverigedemokraterna (SD), Liberalerna (L) och Vänsterpartiet (V) för en utredning. Den generella motiveringen är att den palliativa vården inte alltid räcker till, och att dödshjälp därför behövs som en sista utväg för att förkorta outhärdligt lidande.

Endast Socialdemokraterna (S), Kristdemokraterna (KD) och Centerpartiet (C) är helt emot all form av dödshjälp.

S svarade så här i Sjukhusläkarens enkät 2019:

”Det finns risker med att legalisera döds­hjälp. Patienten kan känna att den ligger både samhället och de anhöriga till last, att den borde välja att dö. Det finns också risk för att en legalisering minskar intresset för forskning om exempelvis smärtlindring vid svåra sjukdomstillstånd. Man måste även räkna med en risk för att den negativa synen på utsatta, funktionshindrade och sjuka människor förstärks. Förtroendet för vården kan minska när den aktivt medverkar till att avliva patienter.”

Socialminister Lena Hallengren (S) har efter det också skriftligen meddelat att någon utredning om dödshjälp inte är aktuell. Hon vill istället se en fortsatt kvalitetsutveckling av den palliativa vården (Katolskt magasin 19.4.2021).

KD hänvisar på sin hemsida till sjukvårdens uppgift att bota, lindra och trösta och att både dödshjälp och assisterat självmord fortsatt ska vara förbjudet:

Sjukvårdens uppgift är att bota, lindra och trösta. Aktiv dödshjälp (eutanasi) och assisterade självmord är, och skall fortsatt vara förbjudet. Att däremot ge en döende patient smärtstillande preparat är inte dödshjälp även om det, som en konsekvens, i vissa fall kan förkorta livet. Detta får dock inte vara syftet. Patientens vilja ska väga tungt och en patient som motsätter sig behandling ska respekteras”, skriver man på sin hemsida.

C hänvisar bland annat till läkaretiken. Man skriver på sin hemsida att det är fel att kräva att vårdpersonal ska behöva medverka till en annan persons död:

Alla människor har rätt att bestämma över sitt eget liv, att få bästa möjliga vård och att få dö under värdiga former. Därför har man också rätt att avstå från behandling och vården ska acceptera det beslutet. Däremot tycker vi inte att patienter ska kunna kräva att vården aktivt ska hjälpa dem att dö. Vårdens uppgift är att bota, lindra och trösta. Att aktivt medverka till en annan persons död går emot all läkaretik och vi tycker att det är fel att kräva av vårdpersonal att de ska behöva göra det. Det kan också vara mycket svårt att avgöra vad som är patientens egen vilja och vad som är en önskan om att lätta på anhörigas börda”.

Kristna Värdepartiet (KV) tar avstånd från dödshjälp. Man vill verka för att dödshjälp och assisterat självmord ska vara förbjudet, och för att den palliativa vården får de resurser som behövs för att utvecklas och vara i världsklass. Man argumenterar för att det egentligen är omöjligt att avsäga sig en mänsklig rättighet, vilket rätten till liv är. Man menar att dödshjälp skulle innebära ett systemskifte för svensk lagstiftning och dess tillämpning i vården, eftersom avsiktligt dödande i så fall skulle tillåtas.

Medborgerlig samling (MED) har under sin partistämma hösten 2020 tagit ett principiellt ställningstagande för införande av dödshjälp.

Feministiskt initiativ (Fi) nämner inget om dödshjälp i sitt partiprogram från 2019.

Alternativ för Sverige (AfS) resonerar kring en händelse i Ångermanland där en man på sin frus uttryckliga begäran hjälpte henne att dö. För detta dömdes han i hovrätten till ett års fängelse. AfS öppnar för att mannen kunde ha fått ett lindrigare straff, och att det i liknande fall borde finnas utrymme för en förlåtande rättstillämpning.

Partiet Nyans (PN) nämner inget om dödshjälp på sin hemsida och har inte besvarat vår mejlförfrågan.

Denna text är tidigare publicerad i vår tidning Människovärde nr 1/2022.

Läs mer om dödshjälp här.