Den grävande journalisten David Daleiden grundade 2013 organisationen CMP (Center for Medical Progress) för att genom ”wallraffande” (dvs utge sig för att vara någon annan) få ingång till abortorganisationen Planned Parenthood (PP) och genom hemliga inspelningar avslöja illegal försäljning av fosterdelar.

Två år senare släppte CMP ett flertal filmer där det avslöjades att inte bara illegal försäljning förekom, utan även att abortläkare använde metoden ”partial birth abortion”. Med den metoden dras barnets nedre kropp först ut, och sedan dödas barnet med ett klipp i nacken innan även huvudet dras ut. Enligt Daleiden hade fosterdelar i vissa fall opererats ut medan barnet fortfarande var vid liv. Även originaldokument med prisuppgifter samt edsvurna vittnesmål från läkare på PP har bekräftat uppgifterna.

Efter dessa avslöjanden stryptes den statliga finansieringen till PP i vissa delstater. PP svarade därför med att stämma Daleiden och hans medarbetare för avlyssning, trots att inspelningarna är gjorda i offentliga miljöer där även andra kan ha hört konversationerna, och därför inte kan handla om olaglig avlyssning. Wallraffande är en vanlig arbetsmetod bland journalister, så rättsprocessen anses ha bakomliggande ideologiska och ekonomiska motiv.

Daleiden hade i sin tur stämt universitetet i Washington för att de vägrat lämna ut dokument som har med skattefinansierad forskning på aborterade barns fosterdelar att göra. I december 2022 meddelades att Daleiden vunnit och nu får rätt till tusentals sidor med all kommunikation och dokumentation angående inköp och försäljning, samarbeten och kontrakt med abortkliniker, samt titlar på berörda anställda (dock inte namn). I förlikningen klargörs att det inte finns något undantag för abort i offentlighetsprincipen, och att det amerikanska folket har rätt att veta hur skattemedel används.

Daleiden hävdar att han aldrig kommer att låta sig tystas.

Läs mer om abort här.