Fram till årsskiftet 2020/2021 var abort olagligt i Argentina förutom vid fara för kvinnans liv och vid våldtäkt, och abort var också straffbart för både kvinnan och för den som utfört aborten. Men från och med den 31 december 2020 blev abort lagligt fram till graviditetsvecka 14.

María del Valle González López var en 23-årig argentinsk kvinna som studerade till socialarbetare. Hon var enligt uppgift också en av de abortaktivister som kämpat för fri abort. Onsdagen den 7 april 2021 påbörjade hon en abort vid ett sjukhus i La Paz. Två dagar senare sökte hon vård på grund av feber och magsmärtor, och det konstaterades då att hon fått en infektion. Söndagen den 11 april dog hon och den angivna orsaken var sepsis (blodförgiftning) och förblödning. Enligt LIfeSiteNews visste hennes närmaste familj inte om att hon varit gravid.

Under kampanjen för fri abort i Argentina florerade uppgifter om att 40 000 kvinnor skadats eller dött av illegala aborter och att fri abort räddar kvinnors liv. Man kan dock undra om det även här kan ha handlat om överdrivna siffror, vilket var fallet när fri abort på 1970-talet legaliserades i hela USA. Då påstods att 10 000 kvinnor dog årligen av illegala aborter medan det verkliga antalet var omkring 250 per år.

Enligt en studie från Mexiko, som publicerats 2012 i International Journal of Women’s Health, har det abortförespråkande Guttmacherinstitutet överdrivit dödsfall av illegala aborter i Mexiko genom att även inkludera dödsfall på grund av missfall och utomkvedshavandeskap. Ytterligare hade de uppskattat antalet illegala aborter i delstaten Mexiko DF till närmare 200 000 för år 2006. Men efter att abort legaliserats 2007 blev det faktiska antalet aborter drygt 10 000. Antalet lagliga aborter för 2009 hade uppskattats till ca 122 000 för samma delstat, medan det faktiska antalet blev ca 12 000.

Detta väcker i sin tur frågor om WHO:s uppskattning att 47 000 kvinnor dog av osäkra aborter 2008, eftersom deras uppgifter också härrör sig från bland annat Guttmacherinstitutet. Kontinuerligt hävdas nu i abortdebatten att 47 000 kvinnor årligen dör av osäkra aborter, men en kritisk granskning även av dessa uppgifter vore önskvärd.

Tystnaden kring María del Valle González López dödsfall har varit påfallande jämfört med den mediala uppmärksamhet som ett dödsfall i Polen nyligen fått. Skillnaden är dock att den polska kvinnan Izabela dog av sepsis på grund av graviditetskomplikationer, så hennes död utnyttjas nu för att driva en abortagenda.

Brita Storlund
Kommunikatör

Läs mer om abort här.