Den 8 mars 2023 uppdaterades WHO:s statistik på mödradödlighet. Tidigare omfattade statistiken år 2000–2017 (som vi använt oss av i vår senaste rapport, vilken också utkom 8 mars 2023) medan den nuvarande statistiken omfattar åren 1985–2020. Vissa länders statistik är dessutom justerade bakåt och stämmer alltså inte längre med vad som tidigare angetts. Statistiken från Sierra Leone är ett sådant exempel. Enligt WHO:s statistik för 2000–2017 hade Sierra Leone världens högsta mödradödlighet, vilket nu är justerat. Enligt den uppdaterade statistiken har exempelvis Nigeria, Afghanistan och Liberia högre mödradödlighet än Sierra Leone.

Liberia har under den senaste tiden också figurerat i media på grund av en rapport utgiven i april där man uppgett att närmare 39 000 olagliga aborter utfördes i landet 2021. Det är onekligen en hög siffra om man jämför med 33 700 lagliga aborter som utfördes i Sverige samma år, eftersom befolkningsmängden i Sverige är större. Rapporten är ett samarbete mellan det abortförespråkande Guttmacherinstitutet, CHAI (Clinton Health Access Initiative), Liberias hälsoministerium, samt African Population and Health Research Center (forskningscenter för befolkning och hälsa i Afrika).

Mödradödligheten av samtliga orsaker i Liberia, alltså inte endast av olagliga aborter, var 1 050 dödsfall år 2020 enligt WHO. Om man räknar i förhållande till antal olagliga aborter för 2021 blir mödradödligheten 2,7 procent av dessa. Dock har gravida kvinnor sannolikt dött även av andra orsaker så andelen dödsfall av olagliga aborter blir då ännu lägre. Naturligtvis är alla dessa dödsfall tragedier oavsett orsak. Det är ändå intressant att notera eftersom WHO uppger att 4,7–13,2 procent av all mödradödlighet i världen beror på osäkra/olagliga aborter. Om nu Liberia är ett av länderna med världens högsta mödradödlighet, borde inte procenten varit betydligt högre än 2,7 eller åtminstone finnas inom WHO:s uppskattning? En annan förklaring skulle kunna vara att det uppskattade antalet på 39 000 olagliga aborter i Liberia är överdrivet. Överdrifter har genom historien varit vanligt förekommande när man velat driva på för liberalisering av abortlagar.

Om vi återgår till WHO:s uppdaterade statistik har Etiopien och Kenya bytt plats så att Etiopien nu har lägre mödradödlighet än Kenya, medan det i statistiken för 2000–2017 var tvärtom. Trenden ser dock i stort sett ut som tidigare, d.v.s. mödradödligheten går generellt nedåt i majoriteten av världens alla länder. USA är ett undantag där mödradödligheten sedan 1989 har ökat. Polen, Malta, Norge och Japan har som tidigare fortsättningsvis världens lägsta mödradödlighet. Efter justeringen av de nordiska ländernas statistik är det numera Finland och inte Sverige som har högst mödradödlighet.

Enligt en chefsläkare på det abortliberala CHAI (Clinton Health Access Initiative) är osäkra aborter en av de största orsakerna till mödradödlighet i världen. Men har de då beaktat läkaren Calum Millers forskning som visat att även dödsfall av andra orsaker, som missfall och utomkvedshavandeskap, ingår i siffrorna? Dödsfall av lagliga aborter uppges däremot av bland andra abortforskaren David Reardon vara underrapporterade eftersom dödsorsaken i dessa fall ofta anges som sepsis eller förblödning i dödsattester.

Brita Storlund, kommunikatör
Magister i mänskliga rättigheter och utv.psykologi

Läs mer om abort här.