Abort

Döds­hjälp

Foster­diagnostik

Samvets­frihet

Sexuell hälsa

Surrogat­mödraskap

Vårt arbete

Vårt arbete vilar på den kristna värdegrunden att allt mänskligt liv är lika mycket värt från befruktning till en naturlig död och på människovärdesprincipen, en av de grundläggande etiska principerna i samhället, som innebär att varje människa har ett unikt och okränkbart människovärde, oberoende av ålder, personliga egenskaper eller prestationer. När det kommer till människovärdet så är vi alla lika och varje människa skall betraktas och behandlas som den hon är i sig och inte i egenskap av det hon har eller gör.