Abort

Döds­hjälp

Foster­diagnostik

Samvets­frihet

Surrogat­mödraskap

”Majoriteten av världens biologer och vetenskapsmän är eniga om att livet börjar vid befruktningen. Den pyttelilla människan, som snabbt växer till i sin mammas mage, har från allra första början ett unikt människovärde, precis som den som på grund av ålder eller sjukdom ligger på sin dödsbädd. Alla har vi samma människovärde därför att vi är människor.

Enligt människovärdesprincipen ska det mänskliga livets värde inte påverkas av ålder, prestationer eller hälsotillstånd. Att tumma på denna princip under något skede av människans liv är farligt och kan leda till utsortering av vissa grupper.

Vi arbetar för en ökad respekt för människovärdet, från livets allra första början till dess slut. Sjuk som frisk, gammal som ung, fattig som rik, ofödd som född. Alla har vi samma människovärde.”

Cecilia Björfjell-Klingberg, verksamhetsledare

Publicerad: 2021-08-27 vid 13:51, Senast uppdaterad: 2023-04-24 vid 08:09