I utbildningssystemet, i media och politiken är det enbart de abortliberala argumenten som presenteras, och därför är det också dessa argument som de flesta känner bäst till. Många får aldrig höra prolife-argument utan enbart slagord om kvinnans rätt till sin kropp och att abort är en rättighet. Vi på Människovärde är för fri åsiktsbildning, men för att man ska kunna bilda sig en uppfattning i en fråga måste man först få information från fler än en synvinkel. Vi vill att alla sidor ska få komma till tals på lika villkor och därför erbjuder vi denna prolife-utbildning. Den är baserad på fakta och vetenskap men samtidigt intressant och lätt att förstå för den som är ny i ämnet. 

Utbildningen är gratis och öppen för alla oavsett ålder. 14 avsnitt ingår och du kan läsa mer om varje avsnitt här nedanför. Inga prov eller inlämningsuppgifter. Hur aktiv du är med frågor och diskussioner är helt upp till dig själv.

När? Höst- och vårtermin

Var? Online (via Teams)

Hur ofta? 1-2 ggr/månad (kl 18-19)

Kostnad? Gratis

Var görs anmälan? Längst ner på sidan

Nästa start? Hösten 2024

Klicka här om du vill skriva ut en reklamaffisch för utbildningen!

 

Översikt

1. Men det är väl osäkert när livet börjar och det handlar ju bara om en cellklump – ingen människa?

Många har fått lära sig att det råder osäkerhet när livet börjar, och att det inte finns någon samstämmighet medicinskt eller naturvetenskapligt, samt att det bara är en religiös fråga som vetenskapen inte kan besvara. Men hur är det egentligen?

2. Självstudier: Abort – frihet eller kränkning?

Här får man på egen hand titta på ett föredrag med Stefan Gustavsson (författare och föredragshållare) från Människovärdes webinarium 2022.

3. Men har inte kvinnan rätt till sin kropp och det handlar väl om valfrihet?

I det här avsnittet ska vi titta närmare på de två vanligaste argumenten för abort, nämligen att kvinnan har rätt till sin kropp och rätt att själv välja vad hon gör med den.

4. Men abort är väl vård och ett enkelt ingrepp?

I dagens samhälle strävar man efter att abort skall ses som vilket medicinskt ingrepp som helst, och helst ses som vård för kvinnor. Men är abort verkligen vård och är abort så enkelt som det framställs?

5. Men kvinnor mår väl inte dåligt efter abort?

Hur kvinnor mår efter abort pratas det inte så ofta om, utan det sopas för det mesta under mattan. Kanske av välvilja för att man inte vill skuldbelägga kvinnor och man tror sig göra kvinnor en tjänst genom att förminska betydelsen av abort. Men hur är det egentligen? Hur mår kvinnor efter abort?

6. Självstudier: Abort ur en läkares och forskares perspektiv

Här får man på egen hand titta på ett föredrag med Calum Miller (läkare och abortforskare på Oxford University) från Människovärdes webinarium 2022.

7. Men om vi inte har fri abort kommer tiotusentals kvinnor dö av illegala aborter?

I media pumpas det ut att laglig abort räddar kvinnors liv och att tiotusentals annars kommer att dö av illegala och osäkra aborter. Det målas upp en bild av att utan laglig abort kommer aborterna utföras med klädgalgar i någon mörk gränd, där kvinnor kommer dö. Men vad är egentligen sanningen? Och stämmer siffrorna som pumpas ut?

8. Men abort är väl en mänsklig rättighet och grundläggande för kvinnors och mäns lika rättigheter?

Här tar vi upp om att de första feministerna var emot abort och att kvinnliga rättigheter inte har någon naturlig koppling till aborträtten.

9. Men sena aborter behövs väl ifall barnet har en allvarlig diagnos eller fosterskada?

Idag accepterar samhället särbehandling av ofödda, eftersom sena aborter beviljas om barnet har en diagnos, som t.ex. Downs syndrom. I de fallen blir fosterdiagnostik diskriminerande. Är man frisk får man leva, har man en kromosomavvikelse eller annan fosterskada är det inte alls säkert.

10. Men abort är väl motiverat om en kvinna blivit gravid efter våldtäkt?

Våldtäkt är ett väldigt allvarligt brott och alla kvinnor behöver mycket stöd, hjälp och omtanke oavsett vilket beslut hon fattar vid en graviditet. Men man måste vara försiktig med vem som ges skulden. Hur skulle du tänka om du fick reda på att någon i din närhet blivit till genom en våldtäkt?

11. Självstudier: Conceived in rape and other exceptions

Här får man på egen hand titta på filmen ”Conceived in rape and other exceptions” där kvinnor intervjuas som gjort abort efter våldtäkt och de som valt att inte göra abort. Personer som blivit till efter en våldtäkt intervjuas också. Dessutom tar filmen upp frågan om barn med handikapp.

12. Vilka problem finns kring grundlagsskydd av abort och distansaborter?

I det här avsnittet tar vi upp problemen med att grundlagsskydda abort och riskerna med distansaborter (d.v.s. att båda abortpillren tas hemma och inte det första på sjukhus).

13. Angår abort män?

Vi går igenom om män har rätt att uttala sig i abortfrågan, om hur män påverkas av abort och även lite kring mäns påverkan på kvinnans beslut att göra abort.

14. Hur har fri abort påverkat samhället?

Här utgår vi från ett föredrag av den brittiska läkaren och abortforskaren Calum Miller. De flesta tror nog att abort har varit något positivt och frigörande för kvinnor. Men vad säger egentligen Millers forskning?

 

Anmälningsformulär

    Hur vi hanterar personuppgifter kan du läsa om i vår integritetspolicy som du hittar här.

Publicerad: 2022-06-09 vid 10:02, Senast uppdaterad: 2023-09-19 vid 14:17