Under oktober infaller den amerikanska ”Medvetande-om-Downs-syndrom-månaden”, Rocktober. Under rocktober vill man öka kunskapen och förståelsen för Downs syndrom genom olika satsningar på sociala medier, webbseminarier och dylikt. 

Dr Karen Gaffney är en amerikansk kvinna med Downs syndrom som är en fantastisk  inspiration och förebild, inte bara för andra med Downs syndrom, utan för oss alla. Som hennes titel säger, har hon en hedersdoktorexamen. Hon förnekar inte att det finns utmaningar i hennes liv med bland annat nedsatt syn och hörsel, samt att det tar längre tid för henne att lära sig saker. 

Hon understryker att hon också har styrkor som andra kanske inte har. När det kommer till simning är det få som kan mäta sig med Dr Gaffney. Bland annat har hon hela sexton gånger simmat i land från den ökända tidigare fängelseön Alcatraz. Dr Gaffney hävdar att hon ändå inte är ett exceptionellt undantag, och nämner andra med Downs syndrom som också har lyckats på olika områden i livet, som exempelvis affärsmän, fotomodeller, skådespelare, musiker och idrottsmän. 

Från att barn med Downs syndrom tidigare inte ens fick gå i skolan, har utvecklingen gått i rätt riktning och Downs syndrom behöver inte längre vara ett hinder från att utbilda sig och kunna försörja sig. Men den parallella utvecklingen där de flesta barn med Downs syndrom eller andra funktionsnedsättningar aborteras, anser Dr Gaffney borde klassas som ett brott mot mänskliga rättigheter. Det kommer enligt henne från ett synsätt där det som är svagt och annorlunda är oönskat och bör utrotas. 

Vi på Människovärde håller med Dr Gaffney om att vi bör skapa ett samhälle där olikheter välkomnas, och där vi inte är rädda för svaghet. Man behöver inte simma från Alcatraz eller bli hedersdoktor för att ha ett existensberättigande, men Dr Gaffneys liv kan vara ett exempel på hur långt en människa kan nå bara hon ges chansen att leva och utvecklas. 

 

Läs mer om abort här.