Webinarium med 4 talare och 4 ämnen
FÖR LIVET. FÖR MÄNNISKOVÄRDET
– 2022 –

Följande fyra talare deltog: Stefan Gustavsson (internationellt känd apologet, debattör och talare. Utbildad teolog och högskolelektor. Direktor för Apologia), Mikaela Luthman (överläkare och specialist i hematologi & invärtesmedicin. Diplomerad i ASIH – avancerad sjukvård i hemmet. Arbetar inom palliativ medicin och är sakkunnig på Människovärde), Brita Storlund (magisterexamen i utvecklingspsykologi och mänskliga rättigheter. Kommunikatör på Människovärde), Mats Selander (teolog och debattör i abortfrågan, samt frågor rörande intelligent design. Leder prolife-organisationen MRO och det politiska partiet Kristna Värdepartiet). Hela webinariet  eller föredragen var för sig går att se här nedan.

ABORT – FRIHET ELLER KRÄNKNING?
Stefan Gustavsson

SURROGATMÖDRASKAP – VÄLVILJA ELLER EXPLOATERING?
Brita Storlund

DÖDSHJÄLP – BARMHÄRTIGHET ELLER PANDORAS ASK?
Mikaela Luthman

FOSTERDIAGNOSTIK – RÄTTIGHET ELLER DISKRIMINERING?
Mats Selander

Webinarium om ABORT
– 2021 –

Temat för webinariet var ”Kvinnor förjänar bättre än abort”. Följande fyra talare deltog: Anitha Risberg (med.dr i fysiologi, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet), Calum Miller (läkare, forskare vid Oxford University), Linda Steen (barnmorska) och Johanna Byman (sjuksköterska). Hela webinariet eller föredragen var för sig går att se här nedan.

ABORT – KVINNORS FRIGÖRELSE ELLER DOLD KVINNOFÄLLA? 
Linda Steen

NÄR BÖRJAR LIVET? VAD SKER UNDER EN GRAVIDITET?
Anitha Risberg

FÖR KVINNAN. FÖR BARNET.
Johanna Byman

ABORT UR EN LÄKARES OCH FORSKARES PERSPEKTIV
Calum Miller

Seminarium om DÖDSHJÄLP
– 2020 –

Vårt årliga seminarium skulle hållits den 9 maj 2020, men på grund av corona blev det inställt. Istället gjordes en del inspelningar och intervjuer.

VANLIGASTE FRÅGORNA OM DÖDSHJÄLP
Cecilia K. Björfjell och Brita Storlund

DÖDSHJÄLPENS MÖRKA BAKSIDA

DET SLUTTANDE PLANET
Per Ewert

FALLET TOM MORTIER
Robert Clarke

Intervjuer med talarna

Seminarium om SAMVETSFRIHET
– 2019- 

Vårt årliga seminarium 2019 hölls lördagen den 4 maj och handlade om samvetsfrihet för barnmorskor. Här nedanför följer inspelningar från föredrag, intervjuer och panelsamtal. Talarna under dagen var: Jörgen Olson – en av de svenska barnmorskornas juridiska ombud, Linda Steen – barnmorska med yrkesförbud i Sverige, Roland Poirier Martinsson – filosof, Håkon Bleken – advokat som vunnit samvetsfrihetmål i Norge, Per Ewert – Claphaminstitutets direktor.

Föredrag – Jörgen Olson
SAMVETSFRIHET HANDLAR OM STORA FRÅGOR

Föredrag – Linda Steen
SAMVETSFRIHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

Föredrag – Roland Poirier Martinsson
SAMVETSFRIHET TILL MIG MEN INTE TILL DIG

Föredrag – Håkon Bleken
SAMVETSFRIHET ÄR MÖJLIGT ÄVEN I SVERIGE

Föredrag – Per Ewert
SAMVETSFRIHET EXISTERAR INTE I DIKTATURER

Panelsamtal med frågestund.
Jörgen Olson, Linda Steen, Håkon Bleken och Per Ewert
Moderator: Isabelle Waldenvik

Intervju – Jörgen Olson
VARFÖR TAR NI BARNMORSKEMÅLEN TILL EUROPADOMSTOLEN?

Intervju – Linda Steen
VARFÖR STÄMDE DU LANDSTINGET I SÖRMLAND?

Intervju – Roland Poirier Martinsson
VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ ETT SANSAT DEBATTKLIMAT?

Intervju – Håkon Bleken
VAD SKULLE DU GE FÖR RÅD TILL SVERIGE?

Intervju – Per Ewert
VARFÖR TROR DU SVERIGE AGERAR LIKT DIKTATURER?

Intervjuer  – Monika Severin, Brita Storlund och Cecilia K. Björfjell
VARFÖR ETT SEMINARIUM OM SAMVETSFRIHET?

Publicerad: 2020-08-01 vid 08:00, Senast uppdaterad: 2022-05-20 vid 12:30