Webinarium 2023 – För livet. För människovärdet.

OLAGLIGA ABORTER OCH MÖDRADÖDLIGHET
Calum Miller – läkare och forskare i abortfrågan vid Oxford University

SAMMANFATTNING AV MILLERS FÖREDRAG (på svenska)
Brita Storlund – kommunikatör Människovärde

MÅNGA ETISKA UTMANINGAR I KVINNOSJUKVÅRDEN
Olof Rugarn – f.d. överläkare och medicine doktor,
specialist inom obstetrik/gynekologi. Sakkunnig på Människovärde.

OLAGLIGA ABORTER OCH MÖDRADÖDLIGHET
Calum Miller

SAMMANFATTNING AV MILLERS FÖREDRAG (på svenska)
Brita Storlund

MÅNGA ETISKA UTMANINGAR I KVINNOSJUKVÅRDEN
Olof Rugarn

 

Webinarium 2022 – För livet. För människovärdet.

ABORT – FRIHET ELLER KRÄNKNING?
Stefan Gustavsson – internationellt känd apologet och debattör.

DÖDSHJÄLP – BARMHÄRTIGHET ELLER PANDORAS ASK?
Mikaela Luthman – överläkare och specialist i hematologi & invärtesmedicin, 
diplomerad i avancerad sjukvård i hemmet. Sakkunnig på Människovärde.

SURROGATMÖDRASKAP – VÄLVILJA ELLER EXPLOATERING?
Brita Storlund – magisterexamen i utvecklingspsykologi och mänskliga rättigheter.
Sakkunnig och kommunikatör på Människovärde.

FOSTERDIAGNOSTIK – RÄTTIGHET ELLER DISKRIMINERING?
Mats Selander – teolog och debattör i abortfrågan,
samt frågor rörande intelligent design.

ABORT – FRIHET ELLER KRÄNKNING?
Stefan Gustavsson

SURROGATMÖDRASKAP – VÄLVILJA ELLER EXPLOATERING?
Brita Storlund

DÖDSHJÄLP – BARMHÄRTIGHET ELLER PANDORAS ASK?
Mikaela Luthman

FOSTERDIAGNOSTIK – RÄTTIGHET ELLER DISKRIMINERING?
Mats Selander

 

Webinarium 2021 – Kvinnor förtjänar bättre än abort

NÄR BÖRJAR LIVET? VAD SKER UNDER EN GRAVIDITET?
Anitha Risberg – med.dr i fysiologi, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet

ABORT UR EN LÄKARES OCH FORSKARES PERSPEKTIV
Calum Miller – läkare, forskare vid Oxford University

ABORT – KVINNORS FRIGÖRELSE ELLER DOLD KVINNOFÄLLA?
Linda Steen – barnmorska, sakkunnig på Människovärde

FÖR KVINNAN. FÖR BARNET.
Johanna Byman – sjuksköterska, ordförande Människovärde

NÄR BÖRJAR LIVET? VAD SKER UNDER EN GRAVIDITET?
Anitha Risberg

ABORT – KVINNORS FRIGÖRELSE ELLER DOLD KVINNOFÄLLA?
Linda Steen

ABORT UR EN LÄKARES OCH FORSKARES PERSPEKTIV
Calum Miller

FÖR KVINNAN. FÖR BARNET.
Johanna Byman

Webinarium 2020 – dödshjälp

På grund av corona blev seminariet inställt. Istället gjordes inspelningar och intervjuer.

VANLIGASTE FRÅGORNA OM DÖDSHJÄLP
Cecilia K. Björfjell och Brita Storlund

DÖDSHJÄLPENS MÖRKA BAKSIDA

DET SLUTTANDE PLANET
Per Ewert

FALLET TOM MORTIER
Robert Clarke

Intervjuer med talarna

 

Seminarium 2019 – samvetsfrihet

Här nedanför följer inspelningar från föredragen, intervjuer och panelsamtal.

SAMVETSFRIHET HANDLAR OM STORA FRÅGOR
Jörgen Olson – en av de svenska barnmorskornas juridiska ombud

SAMVETSFRIHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET
Linda Steen – barnmorska med yrkesförbud i Sverige

SAMVETSFRIHET TILL MIG MEN INTE TILL DIG
Roland Poirier Martinsson – filosof

SAMVETSFRIHET ÄR MÖJLIGT ÄVEN I SVERIGE
Håkon Bleken – advokat som vunnit samvetsfrihetmål i Norge

SAMVETSFRIHET EXISTERAR INTE I DIKTATURER
Per Ewert – Claphaminstitutets direktor

SAMVETSFRIHET HANDLAR OM STORA FRÅGOR
Föredrag – Jörgen Olson

SAMVETSFRIHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET
Föredrag – Linda Steen

SAMVETSFRIHET TILL MIG MEN INTE TILL DIG
Föredrag – Roland Poirier Martinsson

SAMVETSFRIHET ÄR MÖJLIGT ÄVEN I SVERIGE
Föredrag – Håkon Bleken

SAMVETSFRIHET EXISTERAR INTE I DIKTATURER
Föredrag – Per Ewert

PANELSAMTAL MED FRÅGESTUND
Jörgen Olson, Linda Steen, Håkon Bleken och Per Ewert
Moderator: Isabelle Waldenvik

VARFÖR TAR NI BARNMORSKEMÅLEN TILL EUROPADOMSTOLEN?
Intervju – Jörgen Olson

VARFÖR STÄMDE DU LANDSTINGET I SÖRMLAND?
Intervju – Linda Steen

VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ ETT SANSAT DEBATTKLIMAT?
Intervju – Roland Poirier Martinsson

VAD SKULLE DU GE FÖR RÅD TILL SVERIGE?
Intervju – Håkon Bleken

VARFÖR TROR DU SVERIGE AGERAR LIKT DIKTATURER?
Intervju – Per Ewert

VARFÖR ETT SEMINARIUM OM SAMVETSFRIHET?
Intervjuer  – Monika Severin, Brita Storlund och Cecilia K. Björfjell

Publicerad: 2020-08-01 vid 08:00, Senast uppdaterad: 2023-05-16 vid 13:59