Vår jourlinje LIVLINAN VID ABORT erbjuder rådgivning och samtalsstöd till kvinnor som är oplanerat gravida eller mår dåligt efter abort, samt till män och anhöriga som påverkats av en abortsituation. Skicka ett meddelande i vår chatt, ring eller mejla, så  återkommer vår sjuksköterska så snart som möjligt.

LIVLINAN VID ABORT är ett komplement till samhällets olika mottagningar och ett alternativ dit man kan vända sig i en utmanande situation.

OBS! Till dig som mår dåligt efter abort vill vi även rekommendera en läkande process från ett kristet perspektiv som du kan genomgå på egen hand. Processen är i åtta steg och utgår från boken ”En tid för läkedom”.

Chatt

Skicka ett meddelande i chatten.

Telefon

Meddelanden går att lämna dygnet runt.
0771-77 78 79

E-post

Var vänlig mejla till
livlinan@manniskovarde.se

Publicerad: 2017-09-15 vid 13:04, Senast uppdaterad: 2023-04-17 vid 15:35