Vad är dödshjälp?

Dödshjälp eller eutanasi innebär att med en aktiv handling (till exempel en dödlig injektion) bidra till en patients död på dennes uttryckliga begäran. Syftet med handlingen måste vara att döda patienten och måste orsaka personens död.

Läkarassisterat självmord innebär att en läkare på begäran hjälper en patient att ta sitt eget liv genom att till exempel skriva ut dödliga preparat. Patienten måste dock själv aktivt utföra handlingen.

I Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Kanada, Colombia och Australien (2 delstater) är dödshjälp och läkarassisterat självmord lagligt. Läkarassisterat självmord är även tillåtet i tio amerikanska delstater baserat på den sk Oregon-modellen. Se nedan. I Schweiz är läkarassisterat självmord tillåtet och inget krav på medicinskt tillstånd krävs. Landet har också ett eget kriterium. Sedan 1942 har det inte varit straffbart att hjälpa någon att ta sitt liv, om det görs med osjälviska motiv. Flera ideella organisationer med icke-medicinsk personal bistår personer som önskar hjälp med självmord. Självmord genomförs vanligtvis med hjälp av läkemedel som föreskrivits av läkare. Principiellt sett handlar det alltså om läkarassisterat självmord, även om det är lekmän som bistår personen i själva handlingen.

Oregon-modellen i USA är en lag som blev antagen efter en folkomröstning i Oregon 1997. Den tillåter inte dödshjälp genom dödlig injektion, men ger straffrihet till läkare som skriver ut dödliga preparat till patienter som uppfyller kriterierna i lagen. Kriterierna är följande:

  • Patienten skall ha fyllt 18 år och vara bosatt i delstaten Oregon.
  • Patientens förväntade levnadstid skall vara kortare än 6 månader.
  • Patienten skall vara kapabel till samtycke (inte allvarligt dement eller lida av psykisk störning).
  • Patienten skall ha uttryckt önskan om att få hjälp med självmord muntligt minst 10 gånger med 15 dagars mellanrum, och skall i tillägg ha gjort en skriftlig ansökan.
  • Patienten skall bedömas av minst två oberoende läkare som skall vara eniga om att patienten uppfyller ovan nämnda kriterier.

 

Källor:
Kattelus M, Nummi V, (ed) Läkaretik, 7th edition, Helsinki, Finnish Medical Association 2013.
Medical Ethica today. The BMA’s handbook of ethics and law, 2nd edition London 2004.
http://respektlivet.nu/fragor-svar/dodshjalp
Tidningen Vern om Livet 1/2020 utgiven av Menneskeverd i Norge.
Smer:s rapport 2017:2 (Dödshjälp, en kunskapssammanställning)

 

Publicerad: 2021-10-25 vid 14:00, Senast uppdaterad: 2023-01-05 vid 15:26