Vad är fosterdiagnostik?

Vad anser vi?

De vanligaste frågorna

”Vi är positiva till fosterdiagnostik under förutsättning att det används till att rädda liv och främja hälsan hos ofödda, men motsätter oss fosterdiagnostik som syftar till att sortera bort barn med funktions- nedsättningar av olika slag. Vi vill synliggöra människans värde oavsett kön, egenskaper, sjukdom eller funktionsvarianter.”

Johanna Byman, ordförande Människovärde

Publicerad: 2021-09-28 vid 10:00, Senast uppdaterad: 2023-02-01 vid 12:58