”Vi är positiva till fosterdiagnostik under förutsättning att det används till att rädda liv och främja hälsan hos ofödda, men motsätter oss fosterdiagnostik som syftar till att sortera bort barn med funktions- nedsättningar av olika slag. Vi vill synliggöra människans värde oavsett kön, egenskaper, sjukdom eller funktionsvarianter.”

Johanna Byman, ordförande Människovärde