Vad anser vi?

Fosterdiagnostik är i grunden något positivt som gör att det ofödda barnet kan behandlas för en sjukdom redan under graviditeten eller i samband med födseln. När undersökningen visar på en diagnos eller en sjukdom som inte kan behandlas, anser vi att barnets okränkbara människovärde och rätt till liv bör värnas.

Enligt 1177 är all fosterdiagnostik frivillig och det är den gravida kvinnan som har det slutliga avgörandet om eventuell testning. Dock är det sjukvården som bedömer vilken sorts testning som är möjlig. Anledningarna till att föräldrar väljer fosterdiagnostik varierar. Vissa vill ha möjligheten att förbereda sig för att ta emot ett barn med särskilda behov, medan andra väljer abort även vid mindre avvikelser.

Idag föds allt färre barn med Downs Syndrom i västvärlden på grund av aborterna som följer av dagens fosterdiagnostiktester. Vi motsätter oss den fosterdiagnostik som används i syfte att utsortera ofödda barn med diagnoser, som exempelvis Downs. Även om fosterdiagnostik i grunden är positivt är det oacceptabelt om anledningen till testningen i praktiken blir abort. ”Detta cementerar en människosyn som vi annars anser oacceptabel. Vad sker med ett samhälle där vi utsorterar ofödda barn med egenskaper som vi annars hyllar?” (Mats Selander)

Ofödda barn med funktionsnedsättningar är unika individer som har rätt att leva. Vi arbetar för ett samhälle som välkomnar och tar hand om de svagaste, och där allas unika människovärde bejakas oavsett hälsotillstånd. Vi ställer oss bakom Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SÖ 2008:26), som erkänner den inneboende värdigheten hos alla som tillhör människosläktet.

Vill du veta mer om fosterdiagnostik? Lyssna på ett föredrag här!

I mars varje år har vi en Rocka Sockorna-kampanj i sociala medier för att hylla allas lika värde. Läs mer här! I oktober uppmärksammar vi Rocktober, den amerikanska Downs Syndrom Awareness Month. Följ oss på sociala medier för att inte missa detta. Vi finns på Instagram, FB, Twitter, GAB och YouTube.

Källa:
Fosterdiagnostik – 1177

 

Missa inte filmen här nedanför om Jessica Long!

Hon föddes med en ovanlig sjukdom som gjorde att hennes ben var tvungna att amputeras. Hon lämnades på ett barnhem i Sibirien men adopterades vid 1-års ålder av ett amerikanskt par. Toyota gjorde filmen om henne till Super Bowl 2022.

 

 
 
 
 
 
Visa detta inlägg på Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ett inlägg delat av Jessica Long (@jessicatatianalong)

Publicerad: 2021-10-28 vid 10:11, Senast uppdaterad: 2023-03-03 vid 15:01