Vad är fosterdiagnostik?

Fosterdiagnostik är undersökningar och tester som görs på foster som befinner sig i magen och är en del av mödrahälsovården. Den har till uppgift att övervaka den gravida kvinnan och fostrets hälsa. Man kan ta reda på antal foster, tillväxt, graviditetsvecka, status på moderkaka och fostervatten, samt fastställa kön. Med hjälp av fosterdiagnostik kan man undersöka om det ofödda barnet har några sjukdomar eller missbildningar, och i vissa fall kan man operera på barnet redan i magen för att rädda liv och främja hälsan hos barnet.

 

Vilka tester används?

Ultraljud: Genom ultraljud kan man se hur långt graviditeten gått och om det är ett eller flera barn. Man kan även se fostrets hjärtslag och eventuella missbildningar. Ultraljud erbjuds vanligtvis mellan graviditetsvecka 18 och 20.

KUB: En förkortning av ”kombinerat ultraljud och blodprov” och består av ett blodprov och en ultraljudsundersökning som görs mellan graviditetsvecka 11 och 14. Med detta test kan man se kromosomavvikelser som exempelvis Downs Syndrom.

NIPT: Ett blodprov som visar fostrets DNA och eventuella kromosomavvikelser. Testet anses vara tillförlitligt och riskfritt, men bör kompletteras med moderkaksprov eller fostervattensprov för att få definitivt svar på eventuella kromosomavvikelser.

Fostervattensprov: En liten mängd fostervatten sugs ut ur livmodern och analyseras för att se om det finns sannolikhet för kromosomavvikelser hos fostret. Detta test kan göras tidigast i graviditetsvecka 15, och kan medföra en liten ökad risk för missfall.

Moderkaksprov: Detta prov kan göras från graviditetsvecka 11. Det är till för att undersöka sannolikheten för att fostret bär på eventuella ärftliga sjukdomar eller har kromosomavvikelser. Detta test kan medföra en liten ökad risk för missfall.

Källor:
https://www.1177.se/barn–gravid/graviditet/undersokningar-under-graviditeten/fosterdiagnostik/
https://respektlivet.nu/amnen/fosterdiagnostikt.nu
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fosterdiagnostik
www.menneskovarde.no (hämtades 2017.09.01)

Publicerad: 2021-10-28 vid 10:09, Senast uppdaterad: 2023-01-05 vid 16:25