Vad är samvets­frihet?

Vad anser vi?

De vanligaste frågorna

Läs vår rapport!

”FN:s mänskliga rättigheter och Europakonventionen, där samvetsfrihet ingår, tillkom som en motreaktion mot nazismens förtryck under andra världskriget då alltför många, inklusive läkare, underlåtit att följa sitt samvete och efteråt skyllde på att man bara lydde order.”

Brita Storlund, kommunikatör Människovärde

Publicerad: 2021-09-28 vid 10:03, Senast uppdaterad: 2023-02-01 vid 16:15