Vad anser vi?

Vi anser att samvetsfrihet är en mänsklig rättighet som bör respekteras inom vården. Ingen skall behöva tvingas utsläcka en annan människas liv, varken genom abort eller dödshjälp. Beslutet från Europadomstolen är ingen juridisk dom, utan det är upp till Sverige att bevisa att man följer Europakonventionen precis som majoriteten av länderna i Europa. Samvetsfrihet är en naturlig del i demokratiska länder, men i diktaturer ges däremot inget utrymme för samvetet. Samvetsfrihet för barnmorskor borde vara en självklarhet i Sverige och kommer också vara en del av debatten framöver när det gäller dödshjälp.

Publicerad: 2021-10-25 vid 14:38, Senast uppdaterad: 2023-01-05 vid 15:45