Du som företagare kan vara med i kampen för människovärdet genom att sponsra oss. Att få sponsring från dig som företagare är oerhört betydelsefullt, eftersom vi inte erhåller några statliga bidrag. Kanske känner du en viss tveksamhet inför att öppet sponsra oss genom att synas med företagsnamn och logga eftersom vissa av våra frågor är väldigt kontroversiella i dagens samhälle. Detta har vi full förståelse för och därför kan våra sponsorer vara helt anonyma. Vår policy är att aldrig lämna ut någon information om våra sponsorer eller givare. Önskar du däremot vara öppen i din sponsring kan du ha annons i vår papperstidning som utkommer 3-4 gånger per år.

Om du skulle vilja bli en av våra sponsorer skicka ett mejl till info@manniskovarde.se eller ring oss på 018-12 93 00.

Du kan läsa mer om vår verksamhet här.

 

Tack för att du som företagare väljer att sponsra oss!