BLI FÖRETAGSSPONSOR

Genom faktabaserad opinionsbildning och utbildning vill vi utmana rådande men felaktiga föreställningar i samhället, till exempel att abort är en mänsklig rättighet och att samvetsfrihet för vårdpersonal är arbetsvägran. Vi arbetar för en ökad respekt för människovärdet och är ett forum för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärdet. Våra ämnen är bland annat dödshjälp, abort, fosterdiagnostik och samvetsfrihet. Vi driver också jourlinjen Livlinan som erbjuder rådgivning och samtalsstöd till kvinnor som gjort abort, funderar på abort eller är gravida och vill prata med någon. Mer om vår verksamhet hittar du genom att klicka på de gröna knapparna här nedanför.

Eftersom vi inte erhåller några statliga bidrag är vi helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och företagssponsring. Att få stöd från dig som företagare är oerhört betydelsefullt för oss. Om du skulle vilja bli en av våra sponsorer skicka ett mejl till info@manniskovarde.se eller ring 018-12 93 00.

Vissa av våra frågor är väldigt kontroversiella i dagens samhälle, speciellt abortfrågan och frågan om samvetsfrihet, och vi vet att du som företagare kanske därför känner en viss tveksamhet inför att öppet sponsra vår organisation genom att synas med företagsnamn och logga. Detta har vi full förståelse för och därför kan våra sponsorer vara helt anonyma. Vår policy är att aldrig lämna ut någon information om våra sponsorer eller givare.