Tomas Seidal

Tomas Seidal

läkare och debattör i medicinsk-etiska frågor

Sakkunnig inom ABORT

Anne-Berit Ekström

Anne-Berit Ekström

barnneurolog

Sakkunnig inom FOSTERDIAGNOSTIK och DÖDSHJÄLP

Mikaela Luthman

Mikaela Luthman

överläkare, medicine dr, specialist i internmedicin och hematologi, diplomerad i palliativ medicin

Sakkunnig inom DÖDSHJÄLP

Brita Storlund

Brita Storlund

magister i utvecklingspsykologi och i mänskliga rättigheter

Sakkunnig inom SAMVETSFRIHET

Anna Jakobsson

Anna Jakobsson

specialistsjuksköterska med magister i internationell hälsa

Sakkunnig inom SURROGATMÖDRASKAP