SEMINARIER

Seminarium om dödshjälp

– 2020 –

Vårt årliga seminarium skulle hållits den 9 maj 2020, men på grund av corona blev det tyvärr inställt. Här hittar du några inspelningar som gjorts istället, samt intervjuer med talarna från vår tidning Människovärde nr 1/2020.

De vanligaste frågorna
Brita Storlund och Cecilia K. Björfjell

Film om den mörka baksidan av dödshjälp 

Det sluttande planet
Per Ewert

Fallet Tom Mortier
Robert Clark

Intervjuer med talarna

Mikaela Luthman är överläkare och arbetar med palliativ vård. 

Per Ewert är direktor för tankesmedjan Claphaminstitutet. 

Robert Clarke är advokat och juridiskt ombud för Tom Mortier, vars fall gått till Europadomstolen.