WHO (Världshälsoorganisationen) sällar sig till de radikala abortförespråkarna som exempelvis Planned Parenthood och RFSU, och framhåller att abort bör ses som en viktig service under coronapandemin. Annan sjukvård och operationer skjuts på framtiden för att förhindra smittspridningen och lösgöra resurser inom vården. När det gäller aborter vill man göra tvärtom. WHO verkar således se abort som ett lika nödvändigt ingrepp som vård av coronapatienter. Samtidigt har man på vissa ställen i Sverige börjat flytta fram exempelvis cancer- och hjärtoperationer. 

WHO öppnar upp för att medicinska aborter fram till vecka 12 i sin helhet ska kunna utföras hemma. Hittills har det första abortpillret tagits på abortmottagning och det andra antingen på abortmottagning eller hemma (1177). Man öppnar upp för att även annan personal än gynekologer  ska kunna bistå vid abort och prutar därmed på säkerheten. Kritiker varnar för att detta förfarande kommer att äventyra kvinnors hälsa och liv. Abortpiller är inte så riskfria som man vill göra gällande. Enligt ett upprop från läkare får omkring 5 procent av kvinnor som gjort medicinsk abort komplikationer. De vanligaste är kraftiga blödningar, och dessa kvinnor kommer att behöva vård på en akutavdelning som redan är under stor press på grund av Coronapandemin.

För många kvinnor kan det även vara en traumatisk upplevelse att genomgå en abort. Vid en hemabort är kvinnan helt utlämnad åt sig själv, men det verkar inte WHO se som något större bekymmer. Detta visar tyvärr att de psykologiska konsekvenserna av abort inte heller tas på allvar. 

Läs mer om abort här.

Läs vår rapport om hur kvinnor mår efter abort.