Behövs abort för att rädda kvinnors liv?

Det börjar numera vara allmänt känt att abortlobbyn på 1960-talet använt sig av överdrivna siffror på dödsfall av osäkra aborter för att driva på legalisering av abort, och det mesta tyder på att detta aldrig upphört. Vi har alla hört påståendet att abort är en...

Må de välja livet

Den tredje advent infaller Livets söndag. Det är en söndag då kristna kyrkor tackar för livets gåva och lyfter fram dess okränkbarhet från befruktningen till den naturliga döden – oavsett olikheter som ålder, kön, social status eller hälsotillstånd. Sedan en tid...

Just nu gläds vi åt att Roe mot Wade fallit

Den slutgiltiga domen i det amerikanska rättsfallet Dobbs mot Jackson Women’s Health Organization (JWHO) offentliggjordes den 24 juni, och som väntat blev resultatet i enlighet med det beslut som läckte ut från Högsta domstolen i början av maj. Kort sagt lyder domen...