Kvinnor förtjänar bättre än abort

Nedanstående text publicerades i Världen idag den 10 oktober 2020 med rubriken Mödradödlighet vid illegal abort överdrivs av abortförespråkare. Polen och Malta, två länder med restriktiva abortlagstiftningar, finns i dag bland de länder som har den lägsta...

Stäng dörren till dödshjälp i Sverige

Nedanstående text är en debattartikel som publicerades i Dagen den 19 augusti 2020. I debatten om dödshjälp är den vanligaste argumentationen av förespråkare att det enbart skulle vara till för de allra sjukaste som riskerar att dö med svåra smärtor. Motståndare...

Sjukvården ska stå i livets tjänst inte i dödens

Detta är en slutreplik som publicerades i Svenska Dagbladet den 23 juli 2020. Det är med besvikelse vi konstaterar att Staffan Bergström inte kommenterar ett enda av de argument mot dödshjälp eller assisterat självmord som fördes fram i vår artikel i SvD den 17 juli....

Bergström öppnar för moraliskt vilda västern

Nedanstående text publicerades som en debattartikel i Svenska Dagbladet den 17 juli 2020. Mitt i sommarvärmen kommer det sorgliga beskedet att läkaren Staffan Bergström har tillhandahållit en dödlig dos sömnmedel till ALS-sjuke Per Maritz, för att denne skulle kunna...