Melissa Cooks berättelse

”Legalize surrogacy: Why not?” är ett nätverk av tidigare surrogatmödrar, äggdonatorer,  samt barn födda av surrogatmödrar, som vill väcka opinion mot legalisering av surrogatmödraskap. Nätverket anser att en legalisering kommer att försvaga kvinnors och barns hälsa,...

Surrogatindustrins baksida

Under förra veckan spreds ett klipp från Ukraina där nyfödda bebisar ligger på rad i sängar i väntan på att de beställande föräldrarna ska komma och hämta dem. Situationen med corona och begränsade möjligheter att resa har synliggjort ytterligare ett problem med...