Människovärde ger ut ny rapport om surrogatmödraskap

Idag på internationella kvinnodagen ger Människovärde ut sin tredje rapport, som denna gång handlar om surrogatmödraskap.  Syftet med rapporten är att sammanfatta risker och negativa konsekvenser som kan vara verklighet för de inblandade vid surrogatarrangemang, bakom...

Partnerskap med Heartbeat International

Människovärde ingår partnerskap med den amerikanska prolife-organisationen Heartbeat International. Partnerskapet gäller för ett år i taget och förnyas genom en årlig medlemsavgift. Heartbeat International bygger liksom Människovärde på den kristna värdegrunden, och...

Ny sakkunnig i abort och samvetsfrihet

Människovärde hälsar Linda Steen välkommen till organisationen som sakkunnig i abort och samvetsfrihet. Steen som redan är bekant för många i Sverige efter barnmorskemålen, är utbildad barnmorska och jobbar sedan fem år tillbaka med förlossnings- och BB-vård i Norge....

Ny sakkunnig i abortfrågan

Människovärde hälsar Olof Rugarn välkommen till organisationen som sakkunnig i abortfrågan. Rugarn är specialist inom obstetrik/gynekologi och tidigare överläkare samt medicine doktor. Han har jobbat många år inom läkemedelsindustrin med inriktning på klinisk...