Abort fram till födseln i New Jersey

Mängder av spaltmetrar har i media ägnats åt ändringen av abortlagen i den amerikanska delstaten Texas, där abort numera är förbjudet efter att hjärtljuden kan upptäckas (omkring graviditetsvecka 6). En lagändring i delstaten New Jersey som tillåter abort fram till...

Innebär dödshjälp en drunkningsdöd?

Ett av de vanligaste argumenten för dödshjälpsförespråkare handlar om att den palliativa vården inte alltid räcker till. Det finns patienter som lider orimligt mycket i livets slutskede, och dödshjälp anses behövas för att dessa ska få sitt lidande förkortat. Fler och...