The Turnaway Study

”The Turnaway Study” (TS) är en femårig studie från Universitetet i San Fransisco, Kalifornien som slutfördes 2016 och som publicerats i bokform 2020. Den påstås visa att kvinnor som gjort abort mår bättre psykiskt och fysiskt, relationsmässigt och ekonomiskt, samt är...

Ryktesspridning stoppar inte arbetet för livet

Under sommaren har abortdebatten gått het efter att USA:s högsta domstol genom rättsfallet Dobbs mot JWHO (Jackson Women’s Health Organization) erkänt att abort varken är eller har varit en rättighet enligt konstitutionen. Rättsfallet Roe mot Wade från 1973 har därmed...