Abort vid våldtäkt och incest

Stefan Gustavsson skrev angående dödshjälpsdebatten i Världen idag 20 augusti 2020 att förespråkare och motståndare till dödshjälp är överens om att det finns många ömmande fall av svårt lidande, men att skiljelinjen går vid andra frågor.  Samma sak kan sägas om...

Kommentarer till Expressens reportage om abort

”Sjuksköterskan Johanna Byman vill förbjuda abort i Sverige och bemannar en jourlinje dit gravida kvinnor som överväger abort uppmanas ringa.” Denna mening fick inleda Expressens reportage om abortfrågan där företrädare för Människovärde, Respekt och MRO (Människorätt...