Världsprematurdagen och de sena aborterna

Den 14 november firas världsprematurdagen på olika sätt. På Akademiska sjukhuset i Uppsala arrangeras seminarier om att skapa ett rättvist omhändertagande av de för tidigt födda barnen med barnkonventionen som grund. Barn som föds för tidigt kan tack vare god neonatal...

Eutanasins verklighet bakom ytliga slogans

De som varnar för det sluttande planet vid legalisering av aktiv dödshjälp och/eller assisterat självmord har onekligen fog för sin oro. Belgien var det första land i världen som legaliserade dödshjälp för kroniskt sjuka barn under tolv år, och nu finns önskemål även...

Du är väl medlem?

Vi vill verka för en ÖKAD RESPEKT FÖR MÄNNISKOVÄRDET från livets början till dess naturliga slut. Vi vill att samvetsfrihet för vårdpersonal skall finnas i Sverige, så att ingen människa skall tvingas utsläcka en annan människas liv, varken genom abort eller...