Aborter under Coronapandemin

WHO (Världshälsoorganisationen) sällar sig till de radikala abortförespråkarna som exempelvis Planned Parenthood och RFSU, och framhåller att abort bör ses som en viktig service under coronapandemin. Annan sjukvård och operationer skjuts på framtiden för att förhindra...

Seminariet om dödshjälp inställt

På grund av Coronakrisen har vi nu bestämt oss för att ställa in vårt seminarium den 9 maj om dödshjälp. Stockholm är hårt drabbat och vi vill inte bidra till ytterligare smittspridning. Inspelningar av föredragen kommer istället att läggas ut på vår hemsida och på...

Ny rapport om smärta hos ofödda

Enligt en vetenskaplig artikel från 2019 går det inte att utesluta att foster känner smärta så tidigt som vid vecka 12. Man argumenterar för att enbart misstanken därom räcker för att man inom abortverksamheten måste börja tänka om och använda smärtlindring eller...

Ny abortlag på Nya Zeeland

På grund av uppmärksamheten kring coronaviruset har det hamnat i skymundan att Nya Zeeland röstat igenom en radikal lag som tillåter abort ända fram till födseln. Nya Zeeland tar därmed ett kraftigt kliv från att tidigare tillåtit abort efter två läkares uttalanden,...