Därför firar vi Livets söndag

Livets söndag firas sedan många år tillbaka den tredje advent i Sveriges kyrkor. Det är en dag då vi vill bejaka livet från dess början vid befruktningen till den naturliga döden.  Att livet är skört har vi påmints om under det gångna årets pandemi. Vi har också...

Kvinnor förtjänar bättre än abort

Nedanstående text publicerades i Världen idag den 10 oktober 2020 med rubriken Mödradödlighet vid illegal abort överdrivs av abortförespråkare. Polen och Malta, två länder med restriktiva abortlagstiftningar, finns i dag bland de länder som har den lägsta...

Stäng dörren till dödshjälp i Sverige

Nedanstående text är en debattartikel som publicerades i Dagen den 19 augusti 2020. I debatten om dödshjälp är den vanligaste argumentationen av förespråkare att det enbart skulle vara till för de allra sjukaste som riskerar att dö med svåra smärtor. Motståndare...

Sjukvården ska stå i livets tjänst inte i dödens

Detta är en slutreplik som publicerades i Svenska Dagbladet den 23 juli 2020. Det är med besvikelse vi konstaterar att Staffan Bergström inte kommenterar ett enda av de argument mot dödshjälp eller assisterat självmord som fördes fram i vår artikel i SvD den 17 juli....

Bergström öppnar för moraliskt vilda västern

Nedanstående text publicerades som en debattartikel i Svenska Dagbladet den 17 juli 2020. Mitt i sommarvärmen kommer det sorgliga beskedet att läkaren Staffan Bergström har tillhandahållit en dödlig dos sömnmedel till ALS-sjuke Per Maritz, för att denne skulle kunna...