Erbjud hjälp till kvinnor som ångrar påbörjad abort

Heartbeat International är en amerikansk prolife-organisationmed samarbeten runt om i världen. Under de senaste två åren har de varit i regelbunden kontakt med Människovärdes jourlinje Livlinan. Enligt dem kontaktas de årligen av uppemot hundra kvinnor från Sverige...

Önskade och oönskade barn har samma människovärde

Inför midsommarveckan kommer Europaparlamentet att rösta om en ny resolution där abort beskrivs som en fundamental frihet och rättighet som bör tillåtas utan restriktioner. Rätten till samvetsfrihet nämns som ett hinder för detta. Juristorganisationen ECLJ (European...

Säg nej till distansaborter i Sverige

Moderaterna med partiledaren i spetsen skriver i Aftonbladet 27 februari att kvinnor bör få göra abort hemma, dvs helt och hållet utan besök på klinik, och hänvisar till en utvärdering från den brittiska abortförespråkande organisationen FSRH, vilken bland annat...

Kvinnors säkerhet offras på abortideologins altare

Det är sorgligt men sant att Barnmorskeförbundet bland många andra gör gemensam sak med abortlobbyorganisationen RFSU. Den 23 februari gick de i Svenska Dagbladet ut i gemensam aktion och debatterade för att aborter helt och hållet ska kunna göras hemma. De ger där...

Hatstämplandet ett otyg i abortdebatten

Som prolife-organisation vill vi vara en röst för de ofödda barnen, vilka saknar en egen röst. Mer och mer märker vi emellertid att vi också behövs som en röst för dem som är abortkritiska men inte vill uttala sig på grund av obehaget som följer av att offentligt...