När det blev kriminellt att rädda liv

Argentina har, likt Sverige, nu också fått ett eget fall där samvetsfrihet vid abortingrepp ställts på sin spets. Dock blev det i det argentinska fallet till slut en seger för rätten till samvetsfrihet. Läkaren Leandro Rodriguez Lastra, som vägrade att göra en sen...

Går det att ångra sig?

Det finns läkemedel som gravida kan ta för att förhindra missfall och för att hindra för tidiga födslar. Går det i så fall också att hindra en påbörjad abort ifall kvinnan ångrar sig? Enligt vissa amerikanska prolife-organisationer går det. I den svenska vårdguiden...

En abortfrämjande agenda

Det amerikanska rättsfallet ”Roe mot Wade” 1973 ledde till att abort legaliserades i hela USA, men blev också startskottet för liberalare abortlagstiftningar i andra delar av västvärlden. Med den nya presidenten verkar det ändå inte vara tillräckligt. De första...

Maktskifte hot mot de ofödda barnen

USA har nu fått en ny president och den nya administrationen håller på att ta form. Redan de första dagarna har visat att Joe Biden kommer att driva en radikal abortförespråkande agenda. Han har nominerat ett flertal abortaktivistiska medarbetare till sin stab....