Riksdagsseminarium om dödshjälp

Onsdagen den 18 november hölls ett seminarium om dödshjälp i Riksdagen, som arrangerats av Claphaminstitutet med stöd av Livets Fond. Talare var Theo Boer från Nederländerna, professor i etik, och Sven Román, psykiater och författare till ett av kapitlen i den nya...

Samvetsfrihet till och från

Sean Murphy och Stephen J Genius publicerade 2013 en artikel i tidskriften Bioethical Inquiry där de skriver att samvetsfrihet i vården kan handla både om frihet till och frihet från en handling. Vid abortfrågan skulle samvetsfrihet till kunna handla om att utföra en...

Det amerikanska abortpartiet

Det amerikanska presidentvalet blev kaotiskt så ännu verkar det oklart om det blir en president som försvarar de ofödda barnens rätt till liv, eller en som försvarar abort fram till födseln.  Huruvida Demokratiska partiet med en eventuell Biden-administration vill...

Ett polskt beslut för livet

Författningsdomstolen i Polen fattade i slutet på oktober ett beslut om att abort på grund av fosterskador strider mot grundlagen. Beslutet har hyllats för att det årligen kommer att rädda livet på omkring tusen ofödda barn med någon form av funktionsnedsättning, som...