Du är väl medlem?

Vi vill verka för en ÖKAD RESPEKT FÖR MÄNNISKOVÄRDET från livets början till dess naturliga slut. Vi vill att samvetsfrihet för vårdpersonal skall finnas i Sverige, så att ingen människa skall tvingas utsläcka en annan människas liv, varken genom abort eller...

Eutanasi och det sluttande planet

Frågan om Sverige ska tillåta dödshjälp är aktuell igen. Debatter har under sensommaren förts på Läkartidningen, och nu vill Liberalerna och Moderaterna att frågan ska utredas. Argumenten är de vanliga, människans valfrihet och rätten till en värdig död. Dagens...

Abortindustrin har rasistiska rötter

Europaparlamentariker Alice Bah Kuhnke (mp) tar i Aftonbladet den 28 september till universalknepet att rasiststämpla meningsmotståndare, och sätter oblygt likhetstecken mellan abortkritiker och rasister. Hon menar att det finns en ohelig allians mellan dem som...