Dödshjälp fortsätter att expandera i Kanada. Enligt nyhetssajten Daily Mail har antalet fall ökat med 35 procent från 2021 till 2022. Totalt har över 45 000 personer dött genom dödshjälp sedan det legaliserades 2016.

Varje utvidgning av dödshjälpslagarna innebär att det hela tiden blir lättare, snabbare och billigare särskilt för människor med funktionsnedsättningar att få dödshjälp. Kritiker slår larm om att dödshjälp beviljas för patienter som inte är döende, men som hade kunnat leva bra liv om de bara fått den hjälp de behövde och att detta sänder signaler till funktionsnedsatta att de inte borde finnas. En 33-årig förlamad trebarnsmamma berättar att det tar 90 dagar att få en ansökan om dödshjälp beviljad, medan hon kan få vänta upp till åtta månader i extrem fattigdom innan ekonomiskt bistånd för funktionsnedsättningen beviljas. Hon har lämnat in ansökan om dödshjälp och väntar på svar. Hon kritiserar Kanada för att först svälta funktionsnedsatta och avskärma dem från samhället för att sedan erbjuda dem att dö. Hennes önskemål är att många fler skulle höja sina röster för samhällets svaga och kräva att politikerna ställs till svars för det trasiga systemet.

Det pågår även en debatt om att sänka åldersgränsen så att minderåriga ska kunna beviljas dödshjälp, vilket redan är lagligt i Nederländerna och Belgien. Argumentet är att unga människor också kan uppleva outhärdligt lidande i livets slutskede på grund av obotlig sjukdom. Men i Nederländerna har det framkommit att unga med autism och andra intellektuella funktionsnedsättningar fått dödshjälp trots att de var fysiskt friska. I Belgien fick en fysiskt frisk 23-årig kvinna dödshjälp i maj 2022 för att hon plågades av allvarliga traumareaktioner efter terrordådet på Bryssels flygplats 2016.

Något stopp på det sluttande planet finns heller inte i sikte. Enligt en ny kanadensisk undersökning anser 25 procent av de tillfrågade att även fattigdom och hemlöshet borde vara giltiga kriterier för dödshjälp.

I den mest folkrika provinsen Ontario har det dessutom framkommit felaktigheter med redovisningen av dödshjälp. Forskaren Patricia Maloney begärde ut detaljer om faktureringskoder och fann att dödshjälp faktureras med samma koder som för palliativ vård. Detta betyder att kostnaderna för dödshjälp i Ontario är högre än vad som redovisas och att ingen vet hur mycket det egentligen kostar. Det betyder också att de redovisade kostnaderna för den palliativa vården ser högre ut än vad de i själva verket är.

Brita Storlund, kommunikatör
Magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi

Läs mer om dödshjälp här.