I detta avsnitt utgår vi från den brittiska läkaren Calum Millers forskning om abort. Tvärtemot vad många tror så hävdar Miller att lagstiftning om abort haft negativ inverkan på kvinnor och på samhället i stort. Exempel på detta är könsselektiva aborter, tvångsaborter, ökad förekomst av könssjukdomar, barnfattigdom, skilsmässor och brutna relationer.

Källor:
Abort ur en läkares och forskares perspektiv – Calum Miller – YouTube
Proof That Abortion Is Linked To Mental Health, Pre-Term Labor, & Breast Cancer | Dr. Brent Boles – YouTube