I detta avsnitt samtalar vi om den vanliga föreställningen att laglig abort behövs för att kvinnor inte ska dö av olagliga och osäkra aborter, samt vid graviditetskomplikationer för att rädda kvinnors liv. I verkligheten är det dock helt andra faktorer som styr mödradödligheten. Ett land med abortförbud men som i övrigt har god standard på vården har också låg mödradödlighet, medan ett land med liberal abortlag kan ha hög mödradödlighet om standarden på vården i övrigt är låg. Kvinnor har också dött av aborter som utförts för att fortsatt graviditet hade varit en fara för deras liv. Vi diskuterar även definitionen på vad som är abort och inte är abort.

Källor:

SEMINARIER (manniskovarde.se)
Människovärde – YouTube
Rapporter (manniskovarde.se)
Deaths and Severe Adverse Events after the use of Mifepristone as an Abortifacient from September 2000 to February 2019 – PubMed (nih.gov)
Abortion-Related Mortality in the United States 1998–2010 – PMC (nih.gov)
Poland to issue more detailed abortion guidelines after another pregnant woman dies | Euronews
Oplanerat | Himlen TV7