I media pumpas det ofta ut att kvinnor är nöjda med sina aborter och att det endast är stigmatiseringen kring abort som gör att kvinnor kan må dåligt efteråt. I detta avsnitt tar vi upp forskning som visar att abort är en riskfaktor för mental ohälsa, bröstcancer och självmord. Alternativet att föda sitt barn, även vid oplanerade graviditeter, borde därför promotas mer.

Källor:
Hur mår kvinnor efter abort? (manniskovarde.se)
Hur påverkar abort hälsan? | Medicinvetarna | Podplay
SEMINARIER (manniskovarde.se) (Välj: ”Abort ur en läkares och forskares perspektiv”/Calum Miller
Till de oföddas försvar (2013), Randy Alcorn
Abortion researcher confounded by study – NZ Herald
Parenthood is associated with lower suicide risk: a register‐based cohort study of 1.5 million Swedes – Dehara – 2021 – Acta Psychiatrica Scandinavica – Wiley Online Library
Emotions-and-decision-rightness-over-five-years-following-a_2020_Social-Scie.pdf